หมายเลข ID หัวข้อ : 00244508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/12/2020

[วีดีโอ] การแก้ปัญหาข้อความ "No Signal..." บน Sony TV

    วีดีโอ บทช่วยสอนนี้ จะช่วยท่านหาสาเหตุที่เป็นไปได้ และวิธีการแก้ปัญหาเมื่อท่านพบกับข้อความ "No Signal”    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube