หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/09/2018

ฉันจะดูคอนเทนท์ 4K (50/60p) และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

4K (50p/60p):

เพื่อทำการเล่นกลับคอนเทนท์ใน 4K, ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K ด้วยสาย High Speed HDMI .
เพื่อดูภาพ 4K ด้วย ฟอร์แมทที่ยกระดับแล้ว(18Gbps) *, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง.
*4K (50, 60 Hz) ของ YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 / 10bit, RGB, ฯลฯ.

 1. เตรียมสาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ 18Gbps ได้.
 2. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI บนตัวทีวี.

  หมายเหตุ: ขั้ว HDMI ที่ใช้ด้วยกันได้ จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
  ขั้ว HDMI ใดที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)?
 3. ตั้งให้ HDMI signal format เป็น Enhanced format.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ External Inputs ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.

HDR (ช่วงไดนามิกสูง)

เพื่อทำการเล่นกลับคอนเทนท์ใน HDR, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. เตรียมทีวีที่รองรับ HDR.
  หมายเหตุ: เพื่อตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับ HDR หรือไม่ , ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้ได้.
  Android TV ของฉันใช้กับ HDR ได้หรือไม่?
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR เข้ากับทีวี.
  หมายเหตุ: เมื่อท่านเล่นกลับ 4K (60p) ด้วย HDR, บางขั้วต่อของ HDMI อาจจะไม่รองรับ 4K (60p). เพื่อทำการตรวจเช็คดูขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI , ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
  Android TV ของฉันใช้กับ HDR ได้หรือไม่?