หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ฉันจะดูคอนเทนท์ 4K (50/60p) และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™ ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

4K (50p/60p):

เพื่อทำการเล่นคอนเทนท์ใน 4K, ให้เชื่อมต่อทีวีเข้ากับอุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K ด้วยสาย High Speed HDMI .
เพื่อที่จะดูภาพ 4K ด้วย ฟอร์แมทที่ยกระดับแล้ว(18Gbps) *, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
*4K (50, 60 Hz) ของ YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 / 10bit, RGB, ฯลฯ.

 1. เตรียมสาย Premium High Speed HDMI ที่รองรับ 18Gbps ได้.
 2. เชื่อมต่อสาย HDMI เข้ากับขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI บนตัวทีวี.
  หมายเหตุ: ขั้ว HDMI ที่ใช้ด้วยกันได้ จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
  ขั้ว HDMI ใดที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)?
 3. ตั้งให้ HDMI signal format เป็น Enhanced format.
  1. กดที่ปุ่มHome บนตัวรีโมทคอนโทรล .
  2. เลือกที่  การตั้งค่า.
  3. เลือกที่ Watching TV.
   หมายเหตุ: ถ้าหาก WatchingTV  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  4. เลือกที่ External inputs.
  5. เลือกที่ HDMI signal format และตั้งค่าเป็น Enhanced format.
   สำหรับ HDMI IN 4 ของ Z9G ซีรีส์, ให้ตั้งไปที่ Enhanced format (Dolby Vision) หรือ Enhanced format (8K).

HDR (ช่วงไดนามิกสูง)

เพื่อทำการเล่นกลับคอนเทนท์ใน HDR, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

 1. เตรียมทีวีที่รองรับ HDR.
  หมายเหตุ: เพื่อตรวจเช็คดูว่าทีวีของท่านรองรับ HDR หรือไม่ , ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้ได้.
  Android TV ของฉันใช้กับ HDR ได้หรือไม่?
  เครื่องรุ่นที่เป็น 2K ในซีรีส์ของ W80xG รองรับได้เฉพาะ เกม ที่เป็น HDR ของ PlayStation4 ที่เชื่อมต่อทาง HDMI และวิดีโอ HDR ของแอป Built-in Netflix และYouTube
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR เข้ากับทีวี.
  หมายเหตุ: เมื่อท่านเล่นกลับ 4K (60p) ด้วย HDR, บางขั้วต่อของ HDMI อาจจะไม่รองรับ 4K (60p). เพื่อทำการตรวจเช็คดูขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI , ท่านสามารถอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้.
  Android TV ของฉันใช้กับ HDR ได้หรือไม่?