หมายเลข ID หัวข้อ : 00145973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/02/2021

ฉันจะดู เนื้อหา 4K (50/60p หรือ 100/120p) และ HDR จาก อุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™ ได้อย่างไร?

  เนื้อหา 4K (50p/60p หรือ 100/120p) :

  ข้อสำคัญ: จะมีเพียง Z8H, X90H, KM-X9000H และ  Z9G ซีรีส์เท่านั้นที่รองรับ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ 4K (Enhanced format) (18Gbps หรือที่สูงกว่า) เช่น 4K 100p/120p

  ถ้าต้องการดู เนื้อหาใน 4K 50p/60p ให้ใช้สาย สายเคเบิล HDMI ความเร็วสูง (High Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K

  ถ้าต้องการดู เนื้อหา 4K ด้วย รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced Format) (18Gbps หรือสูงกว่า) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  หมายเหตุ:

  1. จัดเตรียมสาย HDMI ที่เหมาะกับสัญญาณวิดีโอที่จะเล่น
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการดู เนื้อหาใน  รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format)4K (18Gbps): ให้ใช้สาย  HDMI ความเร็วสูงระดับพรีเมียม (Premium High Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
   • ถ้าต้องการดู รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) 4K (18Gbps หรือที่สูงกว่า): ให้ใช้สาย  HDMI ความเร็วสูงมาก (Ultra High Speed HDMI) เชื่อมต่อทีวีกับ อุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ 4K
  2. เชื่อมต่อ สาย HDMI เข้ากับขั้วต่อที่ใช้งานได้กับ HDMI บนตัวทีวี
   หมายเหตุ: การที่ขั้วต่อ HDMI จะเข้ากันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยของหัวข้อ ฟังก์ชันอะไรที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI ? .
  3. การตั้ง รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format):
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (Home)บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ การรับชมทีวี (Watching TV)
    หมายเหตุ: ถ้าหาก การรับชมทีวี (Watching TV)  ไม่มีแสดงออกมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   4. เลือกที่ อินพุตภายนอก (External inputs)
   5. เลือกที่ รูปแบบข้อมูลสัญญาณ HDMI (HDMI signal format) และตั้งไปที่ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format), รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (Dolby Vision) หรือ รูปแบบข้อมูลแบบยกระดับ (Enhanced format) (8K)ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
    หมายเหตุ: รายการตั้งค่าจะแตกต่างกันตามสัญญาณวิดีโอและรุ่นของทีวี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยหัวข้อ ชนิดของบสัญญาณวีดีโอ 8K หรือ 4K (50p/60p หรือ 100p/120p) ที่รองรับได้ในทีวีนี้

  เนื้อหา HDR (High dynamic Range) :

  เพื่อทำการเล่นกลับเนื้อหาใน HDR, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เตรียมทีวีที่รองรับ HDR
   หมายเหตุ:
   • ถ้าต้องการดูว่าทีวีของท่านรองรับ HDR หรือไม่ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อคำถามที่พบบ่อยของ Android TV ของฉันใช้ได้กับ HDR หรือไม่? . 
   • ทีวีรุ่น 2K ที่เป็น W80xG ซีรีส์ จะรองรับได้เฉพาะเกม HDR ที่เชื่อมต่อด้วย HDMI กับ PlayStation4 และ วีดีโอ HDR ของแอป Netflix และ YouTube™ ในตัวเท่านั้น
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่รองรับ HDR เข้ากับทีวี
   หมายเหตุ: เมื่อท่านเล่นกลับ 4K (60p) ด้วย HDR, บางขั้วต่อของ HDMI อาจจะไม่รองรับ 4K (60p) ถ้าต้องการดูว่า ขั้วต่อ HDMI ใช้ได้หรือไม่ ให้อ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยหัวข้อ Android TV ของฉันเข้ากันได้กับ HDR หรือไม่? .