หมายเลข ID หัวข้อ : 00202155 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/01/2021

แป้นพิมพ์เสมือน ไม่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ แม้จะเลือกกล่องพิมพ์ข้อความแล้วก็ตาม

  ถ้า แป้นพิมพ์เสมือนไม่แสดงในหน้าจอทีวี แม้จะทำการเลือก กล่องป้อนข้อความแล้ว ให้ทำการแก้ปัญหาชั่วคราวต่อไปนี้ตามลำดับ ตรวจดูว่าปัญหาหายไปหรือไม่หลังการทำในแต่ละขั้นตอนแล้ว

  ถอด อุปกรณ์ USB ทั้งหมดออกจากทีวี

  1. ถอดอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของทีวีออก ถ้าหากมีตัวรับสัญญาณของ เมาส์ไร้สายเชื่อมต่อกับทีวี แป้นพิมพ์เสมือนอาจจะไม่แสดงขึ้นมา เนื่องจากทีวีตรวจพบว่ามี แป้นพิมพ์ USB อยู่แล้ว เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ถอดตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สายนี้ออกจากทีวี

  ตัวอย่างของ ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย:

  รูปภาพของ ตัวรับสัญญาณของเมาส์แบบไร้สาย

  2. ทำการ รีเซ็ตเพาเวอร์ (Power reset) ให้กับทีวี

  ตรวจดู การตั้งค่าของแป้นพิมพ์

  หมายเหตุ:

  • ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรุ่นต่าง ๆ ที่เป็น Android™ 8.0 และ 9
  • ถ้า Device Preferences ไม่แสดงในเมนูทีวีของท่าน ให้ข้ามไป 
   • HOME  Settings → (Device Preferences) → KeyboardCurrent keyboard → เลือกที่ Gboard
   • HOME Settings → (Device Preferences) → KeyboardManage keyboards → เปิด Gboard
   • HOME  Settings → (Device Preferences) → KeyboardManage keyboards → ปิด Google voice typing

  ยกเลิกการติดตั้งตัว อัปเดต Gboard จาก การตั้งค่าของทีวี

  Google™ Gboard เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นสำหรับ อุปกรณ์ Android™ TV ถ้าแป้นพิมพ์ไม่แสดงหลังการถอด อุปกรณ์ เมาส์ USB ให้ทำตามดังต่อไปนี้ และตรวจสอบว่ามี แป้นพิมพ์แสดงขึ้นมาหลังแต่ละขั้นตอนหรือไม่:

  บันทึก: ขั้นตอนเหล่านี้อาจจะใช้ไม่ได้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง ระบบปฏิบัติการ หรือ ข้อมูลจำเพาะของ Google

  1. ยกเลิกการติดตั้งการ อัปเดต แป้นพิมพ์ ล่าสุดใด ๆ จากทีวี:
   • เลือกที่  Settings → Apps → ใน System apps เลือกที่ Gboard → Uninstall updates → OK
   • เลือกที่  Settings → Apps → See all apps → Gboard → Uninstall updates → OK
  2. ยกเลิกการติดตั้งการ อัปเดต แป้นพิมพ์ล่าสุดใด ๆ ที่ติดตั้งไว้จากร้านค้า Google Play
   1. เปิดร้านค้า Google Play ขึ้นมา
   2. เลือกที่My Apps
   3. ใน Recently Updated เลือกที่ Gboard — Google Keyboard
   4. เลือกที่ UNINSTALL UPDATES