หมายเลข ID หัวข้อ : 00197352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/04/2021

มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI?

ขั้วต่อ HDMI ใดบ้างที่รองรับ รูปแบบข้อมูลยกระดับ (Enhanced format) (18Gbps / 18Gbps หรือสูงกว่า) ได้?

  ฟังก์ชันต่าง ๆที่รองรับได้โดยขั้วต่อ HDMI แต่ละอันมีแสดงตามด้านล่างนี้:

   สำหรับ Z9J ซีรีส์: 

  สำหรับ Google TV รุ่นปี 2564 (ยกเว้น Z9J ซีรีส์):

   สำหรับ  Z8H และ Z9G ซีรีส์: 

   สำหรับ Android TV™ รุ่นปี 2563 (ยกเว้น Z8H ซีรีส์): 

   สำหรับ Android TV รุ่นปี 2562 (ยกเว้น Z9G ซีรีส์): 

   สำหรับ Android TV รุ่นปี 2561: 

   สำหรับ Android TV รุ่นปี 2560 : 

   สำหรับ Android TV รุ่นปี 2559: 

   สำหรับ Android TV รุ่นปี 2558 : 

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: