หมายเลข ID หัวข้อ : 00197352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ขั้ว HDMI ใดที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ขั้ว HDMI ที่ใช้ด้วยกันได้ จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี. ดูที่รายการต่อไปนี้ิ.

รุ่นปีซีรีส์ขั้ว HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
2018A9F ซีรีส์
Z9F ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมด
A8F ซีรีส์
X75F ซีรีส์
X78F ซีรีส์
X83F ซีรีส์
X85F ซีรีส์
X90F ซีรีส์
อินพุท HDMI2/3

2017

A1 ซีรีส์
X75E ซีรีส์
X82E ซีรีส์
X95E ซีรีส์
X80E ซีรีส์
X85E ซีรีส์
X90E ซีรีส์
X93E_X94E ซีรีส์
อินพุท HDMI2/3 
2016S85D ซีรีส์
X9350D ซีรีส์
X85D ซีรีส์
X93D_X94D ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมด
W8D ซีรีส์
W9D ซีรีส์
ไม่รองรับ
S80D ซีรีส์
X70D ซีรีส์
X75D ซีรีส์
X80D ซีรีส์
X83D ซีรีส์
Z9D ซีรีส์
อินพุท HDMI2/3
2015S85C ซีรีส์
X85C ซีรีส์
X90C_X91C ซีรีส์
X93C_X94C ซีรีส์
อินพุท HDMI ทั้งหมด
S80C ซีรีส์
W75C_W80C ซีรีส์
W85C ซีรีส์
W87C ซีรีส์
W95C ซีรีส์
X80C_X81C ซีรีส์
X83C ซีรีส์
ไม่รองรับ

 

สำหรับวิธีการดูภาพ 4K ด้วยฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps), ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
ฉันจะดูคอนเทนท์ 4K (50/60p) และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV ได้อย่างไร ?