หมายเลข ID หัวข้อ : 00197352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/06/2019

ช่องต่อ HDMI ใดที่รองรับฟอร์แมทที่เพิ่มขึ้น (18Gbps)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ช่องต่อ HDMI ที่ใช้งานร่วมกันได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวี ดูรายการต่อไปนี้

เครื่องรุ่นปี 2019
เครื่องรุ่นปี 2018
เครื่องรุ่นปี 2017
เครื่องรุ่นปี 2016
เครื่องรุ่นปี 2015

 

เครื่องรุ่นปี 2019

ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
A9G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
Z9G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X85G ซีรีส์(55/65/75/85)อินพุท HDMI ทั้งหมด
X95G ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
A8G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X80G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X85G ซีรีส์(KD-43/49)อินพุท HDMI2/3
X90G ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


เครื่องรุ่นปี 2018

ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
A9F ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
Z9F ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
A8F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X75F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X78F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X83F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X85F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X90F ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


เครื่องรุ่นปี 2017

ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
A1 ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X75E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X82E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X95E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X80E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X85E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X90E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X93E_X94E ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


รุ่นปี 2016

ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
S85D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X9350D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X85D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X93D_X94D ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
W8D ซีรีส์ไม่รองรับ
W9D ซีรีส์ไม่รองรับ
S80D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X70D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X75D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X80D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
X83D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3
Z9D ซีรีส์อินพุท HDMI2/3


รุ่นปี 2015

ซีรีส์ช่องต่อ HDMI ที่รองรับฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps)
S85C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X85C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X90C_X91C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
X93C_X94C ซีรีส์อินพุท HDMI ทั้งหมด
S80C ซีรีส์ไม่รองรับ
W75C_W80C ซีรีส์ไม่รองรับ
W85C ซีรีส์ไม่รองรับ
W87C ซีรีส์ไม่รองรับ
W95C ซีรีส์ไม่รองรับ
X80C_X81C ซีรีส์ไม่รองรับ
X83C ซีรีส์ไม่รองรับ

 

สำหรับวิธีการดูภาพ 4K ด้วยฟอร์แมทที่มีการยกระดับ (18Gbps), ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้:
ฉันจะดูคอนเทนท์ 4K (50/60p) และ HDR จากอุปกรณ์ HDMI ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Android TV™ ได้อย่างไร ?