หมายเลข ID หัวข้อ : 00197352 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

มีฟังก์ชันอะไรบ้างที่รองรับได้ในแต่ละขั้วต่อ HDMI?

ขั้วต่อ HDMI ใดบ้างที่รองรับ รูปแบบยกระดับ (Enhanced format) (18Gbps / 18Gbps หรือสูงกว่า) ได้?

  ฟังก์ชันต่าง ๆ ที่รองรับได้โดยขั้วต่อ HDMI แต่ละอันมีแสดงตามด้านล่างนี้:

  สำหรับ Z9K และ XRM-Z9K ซีรีส์:

  สำหรับ Google TV™ รุ่นปี 2565 (ยกเว้นสำหรับ Z9K และ XRM-Z9K ซีรีส์):

  สำหรับ Z9J และ XRM-Z9J ซีรีส์:

  สำหรับ Google TV รุ่นปี 2564 (ยกเว้นสำหรับ Z9J และ XRM-Z9J ซีรีส์):

  สำหรับ Z8H และ Z9G ซีรีส์:

  สำหรับ Android TV™ รุ่นปี 2563 (ยกเว้นสำหรับ Z8H_ZH8 ซีรีส์):

  สำหรับ Android TV รุ่นปี 2562 (ยกเว้นสำหรับ Z9G_ZG9 ซีรีส์):

  สำหรับ Android TV รุ่นปี 2561:

  สำหรับ Android TV รุ่นปี 2560:

  สำหรับ Android TV รุ่นปี 2559:

  สำหรับ Android TV รุ่นปี 2558:

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: