หมายเลข ID หัวข้อ : 00135147 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/08/2019

วิธีการจูนหรือจูนใหม่ของ Sony LCD TV

  ขั้นตอนด้านล่างนี้ใช้ได้กับเครื่องรับโทรทัศน์ทั้งหมดของ Sony LCD (ยกเว้น Sony Android TV) อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน อาจจะมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยระหว่างการจัดรูปแบบของตัวรีโมทคอนโทรลและหน้าจอเมนู
  ถ้าหากท่านต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมในจุดใดๆ ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือช่วยเหลือ (Help Guide) ที่อยู่ในตัวเครื่องทีวี

  วิธีใช้ตัวรีโมท วิธีใช้ตัวรีโมท
  ให้ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทคอนโทรลของท่านเพื่อเคลื่อนที่ไปรอบๆ เมนูของทีวี                                                เลือกตัวเลือกโดยการกดที่ปุ่ม "บวก" ปุ่มนี้เป็นปุ่มกลมๆ อยู่ตรงกลางของบริเวณวงกลมเมนูของตัวรีโมทของท่าน

  การจูนแบบอนาล็อก

  1. กดที่ปุ่ม [MENU] หรือ [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  2. เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างที่เข้ากับโครงสร้างเมนูที่ท่านพบในทีวีของท่าน:

   ตัวเลือก A
   ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทของท่านและเลือกที่ SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning  

   ตัวเลือก B
   ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทของท่านและเลือกที่ SettingsSystem Settings หรือ Set-upChannel set-upAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning

  3. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น

  การจูนแบบดิจิตอล

  1. กดที่ปุ่ม [MENU] หรือ [HOME] ของตัวรีโมทคอนโทรลของท่าน

  2. เลือกหนึ่งตัวเลือกด้านล่างที่เข้ากับโครงสร้างเมนูที่ท่านพบในทีวีของท่านที่สุด:

   ตัวเลือก A
   ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทของท่านและเลือกที่ SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning

   ตัวเลือก B
   ใช้ปุ่มลูกศรต่างๆ บนตัวรีโมทของท่านและเลือกที่ SettingsSystem Settings หรือ Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning

  3. เมื่อมีคำถาม "Do you want to start Auto Tuning?" ให้เลือกที่ Yes

  4. ทำการเลือกระหว่าง Antenna หรือ Cable
   เมื่อเลือกที่ Antenna การจูนคลื่นโดยอัตโนมัติสำหรับเสาอากาศจะเริ่มต้นจากจุดนี้

  5. ถ้าหากเลือกเป็น Cable ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ เมนูการจูนคลื่นสำหรับเคเบิลจะแสดงขึ้นมา
   ท่านอาจจะเลือกที่จะตั้ง Scan Type Frequency หรือ  Network ID ด้วยตนเอง ตามค่าตัวแปรที่เครือข่ายกำหนด ที่ได้มาจากผู้ให้บริการส่งกระจายคลื่นของท่าน

   ถ้าหากท่านรับอะไรไม่ได้เลย เราขอแนะนำให้ท่านใช้การตั้งค่าเป็นแบบเริ่มต้นแทน

   ชนิดของการสแกน: Quick scan
   Frequency: Auto
   Network ID: Auto
   Operator: เลือกชื่อของผู้ให้บริการส่งออกอากาศของท่านจากรายการ

   ถ้าหากการสแกนไม่พบช่องใดๆ หรือทั้งหมด ท่านอาจจะลองทำการเปลี่ยน การตั้งค่าของ Scan Type ไปเป็น Full scan
   ข้อสำคัญ: อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมง หรือนานกว่า เมื่อทำการเลือก Full scan ให้กับการจูนทีวีของท่าน

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านมีปัญหากับขั้นตอนการจูนคลื่นของ เคเบิล กรุณาตรวจเช็คกับผู้ให้บริการของท่านเนื่องจากอาจจะมีการใช้การตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไป

  6. ดำเนินการโดยการเลือกที่ Start

  ทีวีจะเริ่มต้นทำการจูนคลื่่น ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้นมาเมื่อเสร็จสิ้น