หมายเลข ID หัวข้อ : 00198822 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

ฉันจะทำการอัปเดตแอปต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานได้อย่างไร เช่น Netflix หรือ YouTube? Android TV

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าหากแอป Google Play Store ตั้งไว้ที่ Auto-update apps at any time (default), แอปต่าง ๆ ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ในทีวีนี้ ปกติจะมีการอัปเดตให้โดยอัตโนมัติ.
ตรวจเช็คดูการตั้งค่าได้ โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่ Google Play Store ในกลุ่มของ Apps.
  3. เลือกที่Settings.
  4. เลือกที่ Auto-update apps.
  5. เลือกที่ Auto-update apps at any time.