หมายเลข ID หัวข้อ : 00206722 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2021

วิธีการปรับวันที่และเวลาใน Android TV

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้กับ Android TV สำหรับเครื่องที่ไม่ใช่ Android TV (รุ่นปี 2559 หรือที่ใหม่กว่า) ให้อ้างอิงกับ: วิธีการปรับวันที่และเวลา (เครื่องที่ไม่ใช่ Android TV™)

  วันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าของวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้หรือจากเครือข่าย
  แต่ถ้าไม่มีสัญญาณที่ส่งออกอากาศหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย ให้ทำการตั้งค่าวันที่และเวลาเข้าไปด้วยตนเอง

  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ
  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง
   

  เพื่อทำการตั้งค่าวันที่และเวลาโดยอัตโนมัติ:

  สำหรับ รุ่นที่ออกวางจำหน่ายในปี 2563 และ A9G, Z9G, A9F และ Z9F ซีรีส์

  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการตรวจดู การตั้งค่าของ Automatic Date & time ว่าเปิดไว้แล้ว

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น ON
   • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น ON

  สำหรับ Android TV รุ่นอื่น:

  ค่าของวันที่และเวลาจะได้รับการปรับโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก BRAVIA TV จะทำการดึงค่าวันที่และเวลาจากสัญญาณที่ส่งออกอากาศมาให้
  ในกรณีที่ไม่ได้รับสัญญาณที่ส่งออกอากาศ BRAVIA TV สามารถจะรับค่าข้อมูลวันที่และเวลาจากเครือข่ายได้เช่นเดียวกัน

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Device PreferencesDate & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น Use broadcast time หรือ Use network time
   • เลือกที่ Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปเป็น Use broadcast time หรือ Use network time
   หมายเหตุ: ถ้าหากไม่มีรายการเมนูใน Use network time, สำหรับใช้ตั้งไปเป็น ON, ให้ตั้ง Time synchronization ไปที่ Use network-provided time

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าหากเวลาไม่แสดงออกมาอย่างถูกต้อง มีความเป็นไปได้ที่การตั้งค่าของ Time Zone จะไม่ถูกต้อง
   ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตรวจเช็คดูการตั้งค่า
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ Device PreferencesDate & timeTime — Set time zone
     หมายเหตุ: ถ้าหาก Time ไม่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ Set time zone 
    • เลือกที่ Date & timeSet time zone
    • เลือกที่ Date & TimeTimeAutomatic time zone — ตั้งไปที่ Offจากนั้นเลือกที่  Set Time Zone
   4. เลือกสถานที่ตั้งของท่าน
  • ถ้าหากท่านใช้สภาวะแวดล้อมของเครือข่ายพิเศษเช่น VPN เวลาในทีวีอาจจะแตกต่างได้จากเวลาของตำแหน่งที่ตั้ง (พื้นที่) ที่ทีวีนั้นตั้งอยู่ได้
    

  ถ้าต้องการตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)Date & timeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Off
   • เลือกที่ Date & TimeAutomatic date & time — ตั้งไปที่ Off
  4. ตั้งค่าของวันที่และเวลาด้วยตนเอง เลือกที่ Set date และ Set time, หรือ Date และ Time