หมายเลข ID หัวข้อ : 00091317 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อเข้าไปหรืออัปเดตคอนเทนท์ในอินเทอร์เน็ต.

  กรุณาลองทำกระบวนการแก้ไขสำหรับแต่ละหมายเลขความผิดพลาด.

  สำหรับเครื่องใน W5xxD, W60xD, W65xD, W75xD ซีรีย์, ให้อ้างอิงกับ ที่นี่.

  กรุณาลองทำกระบวนการแก้ไขสำหรับแต่ละหมายเลขความผิดพลาด.


  รหัสความผิดพลาด Error: 1002 แสดงขึ้นมา

  ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมาได้ ถ้าหากทีวีไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต. ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขหลังการทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหานี้, ให้ ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ของทีวี.


  รหัสความผิดพลาด Error: 1106 แสดงขึ้นมา

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในกระบวนการแก้ปัญหา ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 1106 แสดงขึ้นมาเมื่อพยายามจะดูวิดีโอทางอินเตอร์เน็ตในเครื่องรับโทรทัศน์นี้.


  รหัสความผิดพลาด Error: 1107 หรือ 2123 หรือ 3218 หรือ 7003 แสดงขึ้นมา

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในกระบวนการแก้ปัญหา ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 1107 หรือ 2123 หรือ 3218 หรือ 7003 แสดงขึ้นมาในระหว่างการเซ็ตอัปเครือข่ายหรือเมื่อพยายามจะเข้าไปในคอนเทนท์ของอินเทอร์เน็ต.


  รหัสความผิดพลาด Error: 2200 แสดงขึ้นมา

  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ในกระบวนการแก้ปัญหา ให้อ้างอิงกับต่อไปนี้.
  ข้อผิดพลาด: 2200 แสดงขึ้นมาในทีวีเมื่อพยายามจะเข้าไปในการเชื่อมต่อของเครือข่าย.


  รหัสความผิดพลาด Error: 4012 แสดงขึ้นมา

  ความล้มเหลวอาจจะมีขึ้นมาในอุปกรณ์นี้. ตัวผลิตภัณฑ์อาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม.


  รหัสความผิดพลาด Error: 5010 แสดงขึ้นมา

  ความผิดพลาดแสดงขึ้นมาในกระบวนการโปรเซสอินเทอร์เน็ตของโปรแกรมนั้น. กรุณาลองทำดังต่อไปนี้.


  ขั้นแรก ให้เปิด Internet Connectivity Symptoms.
  1. กดที่ปุ่ม HOME และ จากนั้น ให้เลือกที่  Help.
  2. เลือกที่ Customer Support - Internet Connectivity Symptoms.

  รหัสความผิดพลาด Error: 7007 แสดงขึ้นมา

  รหัสความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีการสูญหาย หรือ ความเร็วในสายอินเทอร์เน็ตต่ำลงเมื่อซอฟต์แวร์ระบบมีการอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ต.
  อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการอัปเดตโดยใช้หน่วยความจำ USB, และ จากนั้น ให้ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.


  รหัสความผิดพลาด Error: 7016 แสดงขึ้นมา

  ความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมา ตามการตั้งค่าสภาวะแวดล้อมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)
  เมื่อซอฟต์แวร์ระบบมีการอัปเดตผ่านทางอินเทอร์เน็ต.
  อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการอัปเดตโดยใช้หน่วยความจำ USB, และ จากนั้น ให้ตรวจเช็คดูว่า ปัญหาได้รับการแก้ไขไปหรือไม่.


  รหัสความผิดพลาด Error: 1 ถึง 30 หรือ 50 ถึง 200 หรือ 300 แสดงขึ้นมา

  เรื่องนี้เป็นปัญหาในเรื่องการสื่อสารกับเป้าหมายการเชื่อมต่อ (ด้านเซิร์ฟเวอร์). ในกรณีที่เป็นการเกิดชั่วคราว ปัญหาอาจจะหายไปได้หลังจากระยะหนึ่งผ่านไป. ขั้นแรก ให้ลองเข้่าไปใหม่หลังจากระยะเวลาสั้น ๆ.