หมายเลข ID หัวข้อ : 00225545 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

มีแอปของ Android TV อะไรให้บ้างและจะทำการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งแอปต่าง ๆนี้ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอปที่มีอยู่จำนวนมากจาก Google Play™ store สามารถจะดาวน์โหลดไปให้กับ Android™ TV ได้ มีแอปต่างๆ หลายร้อยแอป ที่ออกมาใหม่เรื่อยๆ สำหรับแฟลตฟอร์ม Android TV Google Play store เปิดช่องทางให้กับแอปต่าง ๆที่ท่านอาจจะใช้งานกับอุปกรณ์โมบายของท่านอยู่แล้ว

Google Play

หมายเหตุ:

หัวข้อนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยนำท่านไปสู่คำตอบเกี่ยวกับแอปที่มีให้สำหรับ Android TV และวิธีการติดตั้งหรือยกเลิกการติดตั้งแอป

การแก้ปัญหาและข้อมูลเพิ่มเติม: