หมายเลข ID หัวข้อ : 00119623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/04/2019

ฉันไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้งหรืออัปเดตแอปพ+ลิเคชันใด ๆ ได้จาก Google Play Store.

  ・แอปพลิเคชันไม่สามารถติดตั้งได้จาก Google Play, จะมี Install pending... แสดงในไอคอนนั้นในเมนู HOME.

  ・ข้อความ Server error แสดงขึ้นมา และฉันไม่สามารถเข้า Google Play Store ได้.

  1. ให้ตรวจเช็คดูพื้นจัดเก็บที่เป็นที่ว่างที่มีอยู่.
   เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปปลิเคชัน พื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บที่มีอยู่จะต้องมากกว่าขนาดของแอปปลิเคชันที่จะทำการติดตั้ง. 
   • สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือที่ใหม่กว่า:
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่  Settings.
    3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
    4. เลือกที่ Internal shared storage ในกลุ่มของ Device storage.
    5. เลือกที่ Available.
      
   • สำหรับ Android 6.0 (Marshmallow)
    1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
    2. เลือกที่Settings.
    3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
    4. เลือกที่ Storage.
    5. เลือกที่ Available.
      
   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม ข้อความแสดงความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นมา และท่านจะไม่สามารถเข้าไปใน Google Play Store ได้.
    
  2. เมื่อพื้นที่ว่างในการจัดเก็บมีไม่เพียงพอ ให้ยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน.
   หมายเหตุ: เมื่อมีการยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันออกไป, ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปปลิเคชันนั้นจะถูกลบออกไปด้วย.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
   4. เลือกแอปปลิเคชันที่จะทำการยกเลิกการติดตั้งจาก downloaded apps.
   5. เลือกไปที่ Uninstall.
   6. เลือกที่ OK
     
   ถ้าหากมาตรการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้.
    
  3. ทำการรีเซ็ตทีวี.
   สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวีนี้, ให้อ้างอิงกับ :
   จะทำการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV™ ได้อย่างไร?
    
  4. กรุณายกเลิกการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปทั้งหมด.
   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่ Google Play Store ใน Apps.
   3. เลือกที่ My Apps.
   4. เลือกที่ Downloading....
   5. เปิดไอคอนของแอปปลิเคชันนั้น.
   6. เลือกที่ CANCEL INSTALL หรือเลือกที่ไอคอน stop.
     
  5. กรุณาทำการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับ Google Play services.
   1. กดที่ปุ่ม HOME .
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
   4. เลือกที่ Google Play services ในกลุ่มของ System app.
   5. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK, และบนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ CLEAR ALL DATA จากนั้น OK.
   6. เลือกที่Clear cache จากนั้น OK.

  หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่ห้ามไว้ได้เมื่อมีการตั้งค่าของ Parental controls ไว้.
  ตรวจเช็คดูการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
  Home -> Apps -> Google Play Store -> Settings -> Parental controls Settings


  *Android, Android TV และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.