หมายเลข ID หัวข้อ : 00119623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/09/2018

ฉันไม่สามารถติดตั้งหรืออัปเดตแอปปลิเคชันใด ๆ ได้จาก Google Play Store.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ให้ตรวจเช็คดูพื้นจัดเก็บที่เป็นที่ว่างที่มีอยู่.

  เพื่อทำการดาวน์โหลดแอปปลิเคชัน พื้นที่ว่างสำหรับจัดเก็บที่มีอยู่จะต้องมากกว่าขนาดของแอปปลิเคชันที่จะทำการติดตั้ง. 

  • สำหรับ Android OS7(Nougat):
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
   4. เลือกที่ Device storage.
   5. เลือกที่ Internal shared storage.
   6. เลือกที่ Available.

  • สำหรับ Android OS6 (Marshmallow)
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่ Settings.
   3. เลือกที่ Storage & reset ในหมวดของ TV.
   4. เลือกที่ Storage.
   5. เลือกที่ Available.
  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านทำการดาวน์โหลดแอปปลิเคชันเมื่อพื้นที่จัดเก็บเต็ม ข้อความแสดงความผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์จะแสดงขึ้นมา และท่านจะไม่สามารถเข้าไปใน Google Play Store ได้.

 2. เมื่อพื้นที่ว่างในการจัดเก็บมีไม่เพียงพอ ให้ยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน.

  หมายเหตุ: เมื่อมีการยกเลิกการติดตั้งแอปปลิเคชันออกไป, ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแอปปลิเคชันนั้นจะถูกลบออกไปด้วย.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกแอปปลิเคชันที่จะทำการยกเลิกการติดตั้งจาก downloaded apps.
  5. เลือกไปที่ Uninstall.
  6. เลือกที่ OK

   ถ้าหากมาตรการข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้.

 3. ทำการรีเซ็ตทีวี.
  สำหรับวิธีการรีเซ็ต ทีวีนี้, ให้อ้างอิงกับ :
  วิธีการ รีเซ็ต Android TV

 4. กรุณายกเลิกการดาวน์โหลดและการติดตั้งแอปทั้งหมด.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่ Google Play Store ใน Apps.
  3. เลือกที่ My Apps.
  4. เลือกที่ Downloading....
  5. เปิดไอคอนของแอปปลิเคชันนั้น.
  6. เลือกที่ CANCEL INSTALL หรือเลือกที่ไอคอน stop.

 5. กรุณาทำการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับ Google Play services.
  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ TV ในกลุ่มของ Apps .
  4. เลือกที่ Google Play services ในกลุ่มของ System app.
  5. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK, และบนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ CLEAR ALL DATA จากนั้น OK.
  6. เลือกที่Clear cache จากนั้น OK.

  หมายเหตุ:

  • เวอร์ชันเฉพาะของ Google Play Store อาจจะต้องการวิธีการต่อไปนี้.
   ถอดสาย Ethernet ออกจากทีวี และเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi ชั่วคราว.
   โดยการสลับไปเป็น Wi-Fi, เวอร์ชันล่าสุดของแอป Google Play Store จะได้รับการติดตั้ง.

  • ท่านไม่สามารถทำการติดตั้งแอปปลิเคชันที่ถูกจำกัดไว้เมื่อมีการตั้งค่า Parental controls ไว้.
   ให้ตรวจเช็คดูการตั้งค่าโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้.
   Home -> Apps -> Google Play Store -> Settings -> Parental controls Settings