หมายเลข ID หัวข้อ : 00124854 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2018

ทำไมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location) จึงต้องใช้ในทีวี?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

บริการที่จัดให้โดย Google, และแอพพลิเคชั่นบางอันจากบริษัทอื่น, จะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เพื่อจัดการบริการให้เหมาะสมในแต่ละประเทศ. ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น ถ้าท่านไม่ได้เปิดใช้งาน Location, แอพอาจทำงานไม่ถูกต้อง.

ถ้าปิดการใช้งาน Location ทำให้เกิดปัญหา, ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด Location.

 1. ตั้งค่า Location status ไปที่ On หรือ Use Wi-Fi to estimate location.
  1. กดปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Location ในกลุ่ม Personal.
  3. เลือกที่ Location status และ ตั้งค่าไปเป็น On หรือ Use Wi-Fi to estimate location.
 2. ตั้งค่า Location ใน Restricted Profile ให้เป็น True.
  * ขั้นตอนนี้จำเป็น ถ้าท่านใช้ Restricted Profile.
  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมท.
  2. เลือกที่ Security & restrictions ในกลุ่ม Personal.
  3. เลือกที่ Restricted Profile.
  4. เลือกที่ Settings.
  5. เลือกที่ Allowed apps.
  6. เลือกที่ Settings.
  7. เลือกที่ Location และ ตั้งค่าเป็น True.

หมายเหตุ: ทีวีไม่มีโมดูล GPS, แต่ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ก็สามารถจะประมาณได้จากข้อมูล Wi-Fi หรือ เครือข่าย.