หมายเลข ID หัวข้อ : 00124854 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2021

จะใช้ข้อมูลของตำแหน่ง (Location information) ได้อย่างไร ?

  ข้อมูลตำแหน่ง (Location information) จะใช้ในวัตถุประสงค์ที่รวมถึงการปรับบริการที่มีให้จาก Google และ แอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่มีให้กับประเทศนั้น ๆ ให้เหมาะสมที่สุด ขึ้นอยู่กับ แอปพลิเคชันนั้น ๆ ถ้าหากท่านไม่ได้เปิด ตำแหน่ง (Location)แอปนั้นอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง

  ถ้าหากปิด การตั้งค่า ตำแหน่ง (Location) แล้วทำให้เกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อทำการเปิด ตำแหน่ง (Location)

  1. ตั้ง สถานะของตำแหน่ง (Location status) ไปที่ เปิด (On) หรือ ใช้ Wi-Fi แจ้งตำแหน่งโดยประมาณ (Use Wi-Fi to estimate location)
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ตำแหน่ง (Location)สถานะของตำแหน่ง (Location status)ใช้ Wi-Fi แจ้งตำแหน่งโดยประมาณ (Use Wi-Fi to estimate location) 
    • ตำแหน่ง (Location)สถานะของตำแหน่ง (Location status)เปิด (On) หรือ ใช้ Wi-Fi แจ้งตำแหน่งโดยประมาณ (Use Wi-Fi to estimate location)
  2. ตั้ง ตำแหน่ง (Location) ใน โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile) ไปเป็น ใช่ (True)
   หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้จะจำเป็นเฉพาะเมื่อท่านใช้ โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile)
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • ค่ากำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ความปลอดภัยและข้อจำกัด (Security & restrictions)แอปที่อนุญาต (Allowed apps)ตำแหน่ง (Location)เปิด (On)
    • ความปลอดภัยและข้อจำกัด (Security & restrictions)แอปที่อนุญาต (Allowed apps)ตำแหน่ง (Location)เปิด (On)
    • ความปลอดภัยและข้อจำกัด (Security & restrictions)โปรไฟล์ที่จำกัดไว้ (Restricted Profile)การตั้งค่า (Settings)แอปที่อนุญาต (Allowed apps)การตั้งค่า (Settings)ตำแหน่ง (Location)ใช่ (true)

  หมายเหตุ: ในทีวีไม่มีโมดูล GPS แต่ข้อมูลตำแหน่งสามารถจะประมาณได้จากข้อมูลของ Wi-Fi หรือเครือข่าย