หมายเลข ID หัวข้อ : 00227109 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021พิมพ์

ฉันไม่สามารถหาแอปที่ฉันใช้ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแทบเล็ตใน Google Play store สำหรับทีวีของฉันได้

    Google Play Store ใน TV จะแสดงเฉพาะแอปต่าง ๆ ที่ทีวีนั้นสามารถรองรับได้เท่านั้น, ดังนั้นแอปต่าง ๆ ที่ไม่มีแสดงจะไม่ได้รับการรองรับ ณ เวลานั้น