หมายเลข ID หัวข้อ : 00120313 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2018

ฉันจะสามารถลบแอพพลิเคชั่นได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ถ้าต้องการจะลบแอพพลิเคชั่นออก, ท่านจะต้องใช้ Google Play Store - เช่นเดียวกันกับตอนที่ท่านติดตั้งเข้าไป.

เริ่มต้นโดยการที่ท่านต้องเข้าไปที่เมนู Home ของท่านโดยการกดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทของท่าน.

Remote control Home button

จากนั้น, ให้เลื่อนลงไปที่ชั้นของ Apps และเลือกที่ ไอคอนของ Store - Google Play.

GooglePlay icon

จากนั้น ท่านจะถูกนำไปยัง Applications store ของ Google: Google Play, ซึ่งเป็นจุดที่ท่านสามารถหาแอพพลิเคชั่นและทำการถอนการติดตั้งอันที่ท่านได้ติดตั้งแล้วออกไปได้. เพียงทำการเลือกแอพที่จะทำการลบออก, จากนั้น ให้เลือกที่ Uninstall.

หมายเหตุ:

  • แอพพลิเคชั่นที่เป็นอันที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานบางอันจะไม่สามารถลบออกได้.
  • ภาพถ่ายหน้าจอที่ให้มานี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น. หน้าจอที่แท้จริงอาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยตามประเทศ รุ่นเครื่อง หรือเวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์ของท่าน.