หมายเลข ID หัวข้อ : 00271845 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2022

[วิดีโอ] วิธีการ: ใช้แอป Android กับ Sony Android TV ของท่าน

    เหมือนกับสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ Sony Android TV ของท่านจะได้ประโยชน์จากการเป็นอุปกรณ์ Android การเป็นอุปกรณ์ Androidจะทำให้ท่านสามารถทำ การเข้าใช้งานแอปต่าง ๆ ได้เป็นจำนวนมาก ในวิดีโอนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับว่าแอปต่าง ๆ ทำงานอย่างไรกับระบบปฏิบัติการ Sony Android TV ของท่าน    คำแนะนำ: เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube