หมายเลข ID หัวข้อ : 00114797 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/02/2022

มีแอปอะไรให้บ้างสำหรับ Android TV™ หรือ Google TV™ของฉัน?

    เลือกรายการที่ท่านต้องการจะตรวจสอบ

    มีแอปอะไรใช้ได้บ้างสำหรับ Sony Android TV?

    มีแอปอะไรใช้ได้บ้างสำหรับ Sony Google TV?

    ฉันจะตรวจดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ใน Sony Android TV หรือ Google TV ได้อย่างไร?