หมายเลข ID หัวข้อ : 00138108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/02/2021

จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการใช้ Video & TV SideView หรือไม่?

  เพื่อที่่จะเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ทั้งหมดของ Video & TV SideView, ท่านจะต้องทำการเชื่อมต่อทั้ง BRAVIA TV และอุปกรณ์โมบายของท่านเข้ากับอินเทอร์เน็ต. อย่างไรก็ตาม, ฟีเจอร์บางส่วนของ Video & TV SideView จะทำงานได้ถึงแม้จะไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก็ตาม.

  จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้.

  • Cross Search
  • Throw (*)

  *ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อทำการเล่นคอนเทนท์ที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ในครั้งแรก.

  หมายเหตุ: ถ้าหาก BRAVIA TV และอุปกรณ์โมบาย ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi Direct, จำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเดียวกัน (SSID เดียวกัน).