หมายเลข ID หัวข้อ : 00138108 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/09/2016

จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการใช้ TV Side View หรือไม่?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อที่จะสามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ของ Video & TV SideView ได้, ท่านจำเป็นต้องเชื่อมต่อให้ทั้ง BRAVIA TV และอุปกรณ์มือถือของท่านเข้ากับอินเตอร์เน็ต. อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์บางส่วนของ Video & TV SideView ยังคงทำงานได้ แม้จะไม่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต.

จำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อใช้คุณสมบัติต่อไปนี้.

  • Cross Search
  • Throw (*)

*จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะเล่นคอนเทนท์ที่มีลิขสิทธิ์เป็นครั้งแรก.

หมายเหตุ: ถ้าหาก BRAVIA TV และอุปกรณ์มือถือไม่มีการเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi Direct, ต้องทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านอันเดียวกัน (SSID เดียวกัน).