หมายเลข ID หัวข้อ : 00091459 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

ผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อ (Wireless) ออกมาเป็น Not accessible (หรือ Failed), Failed, Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

การทดสอบการวิเคราะห์การเชื่อมต่อจากเมนูของทีวี แสดงถึงการไม่สามารถเข้่าถึงได้หรือ Failed และ wireless LAN ในตัวของทีวี (หรือ USB wireless LAN adapter UWA-BR100) ไม่ทำงาน.

รูปภาพประกอบ

กรุณาลองวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้.

เมื่อท่านใช้ wireless LAN ในตัว:

 1. ให้ตรวจเช็คฟังก์ชัน built-in wireless ว่ามีการเปิดการทำงานไว้หรือไม่.
  1. เลือกที่Settings.
  2. เลือกที่ Network.
  3. เลือกที่ Built-in Wi-Fi.
  4. เลือกที่On.
 2. การรีเซ็ตเพาเวอร์.
  1. ปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีโดยตัวรีโมทคอนโทรลและถอดสายไฟจ่ายกำลังออก.
  2. เชื่อมต่อสายไฟจ่ายกำลัง (สายไฟหลัก) เข้าไปอีกครั้งและเปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ.
  3. ดำเนินการวิเคราะห์การเชื่อมต่ออีกครั้ง.

ถ้าหากมีผลลัพธ์ของการวิเคราห์อันอื่นแสดงออกมา กรุณาลองแก้ปัญหาดูทีละอัน.


เมื่อท่านใช้ USB wireless LAN adapter UWA-BR100:

 1. ตัดการเชื่อมต่อ UWA-BR100 ออกจากทีวี.
 2. ปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีโดยตัวรีโมทคอนโทรลและถอดสายไฟจ่ายกำลังออก.
 3. เชื่อมต่อสายไฟจ่ายกำลัง (สายไฟหลัก) เข้าไปอีกครั้งและเปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ.
 4. เชื่อมต่อ UWA-BR100 เข้าไปใหม่อีกครั้ง.
 5. ดำเนินการวิเคราะห์การเชื่อมต่ออีกครั้ง.

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ทีวีหรือ UWA-BR100 ของท่านอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อมแล้ว.
ถ้าผลการวิเคราะห์อื่นแสดงขึ้นมา ให้ลองวิธีการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแต่ละอันตามด้านล่างนี้ดู: