หมายเลข ID หัวข้อ : 00091276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ผลการวินิจฉัย (Wired) All connection แสดงเป็น Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สาย LAN ไม่มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องกับทีวีหรือทีวีไม่รองรับสาย LAN นั้น.

รูปภาพประกอบ

กรุณาลองวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนี้.

 1. รีบูตทีวี เพื่อให้ทีวีนั้นรองรับสาย LAN ใหม่่อีกครั้ง.
  1. ปลดสาย LAN ออกจากทีวี.
  2. ปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ ของทีวีโดยตัวรีโมทคอนโทรลและถอดสายไฟจ่ายกำลัง (สายไฟหลัก) ออก.
  3. เชื่อมต่อสายไฟจ่ายกำลัง (สายไฟหลัก) เข้าไปอีกครั้งและเปิดแหล่งจ่ายกำลังไฟ.
  4. เชื่อมต่อสาย LAN เข้าไปอย่างมั่นคง.
  5. ดำเนินการวิเคราะห์การเชื่อมต่ออีกครั้ง.

  ถ้าหากผลการวิเคราะห์ออกมาเหมือนเดิม, กรุณาลองทำในวิธีการแก้ปัญหาของคำถามที่พบบ่อยนี้ต่อไป.

  ถ้าหากมีผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อันอื่นแสดงออกมา กรุณาลองแก้ปัญหาดูทีละอัน.

 2. ตรวจเช็คดูว่า ทีวีสามารถทำการเชื่อมต่อโดยใช้สาย LAN หรือ อุปกรณ์อื่นสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เป็นปกติหรือไม่.

  ถ้าหากปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว:
  แสดงว่าสาย LAN ก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่อง.

  ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข:
  ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.

  ถ้าหากผลลัพธ์ที่ได้ยังคงเหมือนเดิมแสดงออก, กรุณาติดต่อกับเรา.

ถ้าหากมีผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อันอื่นแสดงออกมา กรุณาลองแก้ปัญหาดูทีละอัน.