หมายเลข ID หัวข้อ : 00072940 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/03/2020พิมพ์

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้เมื่อเปิด IPv6

Error: Please check your internet connection (กรุณาตรวจเช็คดูการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน) ปรากฏขึ้นมา

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้

  ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้อาจจะแสดงขึ้นมา ถ้าหากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือเว็บไซต์นั้นใช้งานร่วมกันไม่ได้กับ  Internet Protocol Version 6 (IPv6)

  สำหรับ Android TV™

  ขั้นตอนด้านล่างใช้กับ ระบบปฏิบัติการ Android™ 5.0, 6.0, และ 7.0เท่านั้น ถ้าหากทีวีของท่านเป็น Android 8.0 หรือที่ใหม่กว่าให้อ้างอิงกับ: Android TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ : วิธีการดำเนินการวินิจฉัยเครือข่าย

  1. อันดับแรก ให้ตรวจเช็คดู Network status

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories
   4. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   5. เลือกที่ สถานะเครือข่าย
  2. ถ้าหาก ในช่องของ Internet Access แสดง IPv4:OK IPv6:Failed ให้ตั้ง IPv6 ไปที่ Off โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่ Settings
   3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories
   4. เลือกที่ การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced settings)
   5. สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกจำหน่ายในปี 2017 หรือก่อนหน้านั้น:
    1. สำหรับ Do you want to enable IPv6? เลือกที่ No
    2. เลือกที่ IPv6 setup
    สำหรับเครื่องรุ่นที่ออกจำหน่ายในปี  2018:
    เลือกที่ IPv6

  สำหรับเครื่องรุ่นที่วางจำหน่ายในปี 2014

  ตั้งค่า IPv6 ไปเป็น Off ตามขั้นต่อไปนี้:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ Settings
  3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่ IPv6 Setup
  5. เลือกที่ Set up IPv6 connection
  6. เลือกที่ No