หมายเลข ID หัวข้อ : 00091291 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ผลการวินิจฉัย (Wired) Connection แสดงออกมาเป็น OK, Failed, Failed.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีและเราท์เตอร์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้.

รูปภาพประกอบ

กรุณาลองทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาต่อไปนี้.

 1. สาย LAN ในด้านของทีวี มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง; อย่างไรก็ตาม, สาย LAN ในฝั่งของเราท์เตอร์ไม่มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.
  ให้เชื่อมต่อสาย LAN นั้นอีกครั้ง หรือ เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตเชื่อมต่ออื่น.

  รูปภาพประกอบ

  ถ้าหากปัญหาได้รับการแก้ไข:
  แสดงว่ามีปัญหาในการเชื่อมต่อของสาย LAN หรือพอร์ตที่ใช้เชื่อมต่อของเราท์เตอร์นั้น.

  ถ้าหากปัญหาไม่ได้ัรับการแก้ไข:
  ให้ทำการวิเคราะห์การเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง.
  ถ้าหากผลการวิเคราะห์ออกมาเหมือนเดิม, กรุณาลองทำในวิธีการแก้ปัญหาของคำถามที่พบบ่อยนี้ต่อไป.
  ถ้าผลการวิเคราะห์อย่างอื่นแสดงออกมา, กรุณาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องด้านล่าง:
 2. การติดต่อสื่อสารอาจจะถูกรบกวนโดยอุปกรณ์ใด ๆ ที่ทำให้การทำงานของการติดต่อสื่อสารมีการล่าช้าได้. เปิดเพาเวอร์ภาคจ่ายไฟตามลำดับต่อไปนี้.

  1. ถอดสายจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ตามลำดับของ TV, เราท์เตอร์ และโมเด็ม.
  2. เชื่อมต่อสายจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ตามลำดับของ โมเด็ม และเราท์เตอร์. รอประมาณ 2 นาที หลังจากที่ถอดสายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวีออก.
  3. เชื่อมต่อสายจ่ายกำลังไฟ (สายไฟหลัก) ของทีวี และเปิดเพาเวอร์จ่ายไฟ และทำการวินิจฉัยการเชื่อมต่อดู.

  ถ้าหากผลการวิเคราะห์ออกมาเหมือนเดิม, กรุณาติดต่อกับเรา.

  ถ้าผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างอื่นแสดงออกมา, กรุณาสิ่งที่เกี่ยวข้องด้านล่าง:
  • ผลการวินิจฉัย (Wired) All connection แสดงเป็น Failed.
  • ผลการวินิจฉัย (Wired) Connection แสดงออกมาเป็น OK, OK, Failed.
  • แม้ว่าผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อทั้งหมดจะเป็น OK, แต่ทีวี ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ (network error).