หมายเลข ID หัวข้อ : 00203622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

เชื่อมต่อ Android TV™ ของท่านเข้ากับ Hidden Wi-Fi Network

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการเชื่อมต่อ Android TV ของท่านเข้ากับ เครือข่าย 2.4 หรือ 5GHz ที่ซ่อนอยู่.

  1. กดที่ ปุ่ม Home บนตัวรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Network Setup.
  5. เลือกที่  Expert.
  6. สำหรับ Android™ 6.0 (Marshmallow) หรือก่อนหน้านี้เท่านั้น: เลือกไปที่ Wi-Fi.
  7. เลือกที่  Manual entry.
  8. ใส่ชื่อของ Wi-Fi Network (หมายเหตุ: ต้องมั่นใจว่าได้พิมพ์ SSID ให้ถูกต้องตรงกัน. ตัวอย่าง: SonyLabUS5GHz)
  9. เลือก Type of security: (ตัวอย่าง: WEP, WPA/WPA2 PSK,.ฯลฯ)
  10. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย.

   

  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC