หมายเลข ID หัวข้อ : 00176327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

รูปภาพบางครั้งมีการเลื่อน. (ฟังก์ชัน Pixel shift)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เนื่องจากฟังก์ชัน Pixel shift , บางครั้งรูปภาพอาจจะมีการเลื่อนได้.

Pixel shift เป็นฟังก์ชันที่จะป้องกัน ภาพตกค้าง ของหน้าจอทีวีโดยการเลื่อนรูปภาพของหน้าจอทีวีหลังจากที่ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง .
เพื่อที่จะยืดอายุของพาเนล แนะนำให้ตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ On .

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift :

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Display & Sound, Display หรือ Picture & Display.
  4. เลือกไปที่ Picture.
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Picture ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  5. เลือกไปที่ Expert panel settings.
  6. เลือกไปที่ Pixel shift.
  7. เลือกที่On.