หมายเลข ID หัวข้อ : 00176327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/04/2021

รูปภาพบางครั้งมีการเลื่อน (ฟังก์ชัน Pixel shift)

  เนื่องจากฟังก์ชัน Pixel shift บางครั้งรูปภาพอาจจะมีการเลื่อนได้

  Pixel shift เป็นฟังก์ชันที่จะป้องกัน ภาพตกค้าง ของหน้าจอทีวีโดยการเลื่อนรูปภาพของหน้าจอทีวีหลังจากที่ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  เพื่อที่จะยืดอายุของพาเนล แนะนำให้ตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ On

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift :

  1. กดที่ปุ่ม HOMEบนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundExpert panel settingsPixel shift On
   • เลือกที่ Display — Expert panel settingsPixel shift — On