หมายเลข ID หัวข้อ : 00176327 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

รูปภาพบางครั้งมีการเลื่อน (ฟังก์ชัน Pixel shift)

  เนื่องจากฟังก์ชัน Pixel shift บางครั้งรูปภาพอาจจะมีการเลื่อนได้

  Pixel shift เป็นฟังก์ชันที่จะป้องกัน ภาพตกค้าง ของหน้าจอทีวีโดยการเลื่อนรูปภาพของหน้าจอทีวีหลังจากที่ผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  เพื่อที่จะยืดอายุของพาเนล แนะนำให้ตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift ไปที่ เปิด (On)

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Pixel shift :

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)การตั้งค่าพาเนลแบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert panel settings)Pixel shift เปิด (On)
   • เลือกที่ จอแสดงผล (Display) — การตั้งค่าพาเนลแบบผู้เชี่ยวชาญ (xpert panel settings)Pixel shift — เปิด (On)