หมายเลข ID หัวข้อ : 00176337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/03/2021

ฟังก์ชันรีเฟรชพาเนล (Panel Refresh) คืออะไร?

  ฟังก์ชัน รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh) จะมีอยู่ในเครื่องรุ่นที่เป็นแผงพาเนลแบบ Organic EL (OLED) และใช้สำหรับการป้องกันเกิดภาพตกค้าง (Image retention)
  ถ้าหากท่านเปิด รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh)ขึ้นมาเอง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. เปิดหน้าจอ  การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
  2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ จอแสดงผลและเสียง (Display & Sound)การตั้งค่าแผงพาเนลของผู้เชี่ยวชาญ (Expert panel settings)รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh)
   • เลือกที่ จอแสดงผล (Display)การตั้งค่าแผงพาเนลของผู้เชี่ยวชาญ (Expert panel settings)รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh)

  หมายเหตุ:

  • เนื่องจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในหน้าจอ Organic EL พิกเซลอาจจะเสื่อมลงไปและความไม่สม่ำเสมออาจจะเห็นชัดบนหน้าจอได้  
  • ฟังก์ชัน รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh) จะส่่งผลต่ออายุการใช้งานของแผงพาเนลได้ ด้วยเหตุนี้ กรุณาอย่าเรียกใช้ ฟังก์ชัน รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh) เกินหนึ่งครั้งในแต่ละปี
  • รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh) จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จสิ้น
  • อาจจะมีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอในระหว่างการทำงานของ รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh)เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด
  • ฟังก์ชัน รีเฟรชพาเนล (Panel Refresh)  จะทำงานเฉพาะเมื่ออุณหภูมิของห้องอยู่ระหว่าง 50 ºF และ 104 ºF (10 ºC และ 40 ºC)