หมายเลข ID หัวข้อ : 00176337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/05/2019

อะไรคือ Panel refresh? (ทีวี OLED)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

คืออะไร?

Panel refresh จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำการปรับความสม่ำเสมอของหน้าจอ OLED TV เมื่อท่านใช้งานเป็นเวลายาวนาน. ข้อความแสดงบนหน้าจอเป็น Refresh the TV Screen เมื่อท่านปิดทีวีของท่านด้วยตัวรีโมทคอนโทรล.


รูปภาพประกอบ

Panel refresh สามารถจะดำเนินการได้ด้วยตนเอง เมื่อ ภาพตกค้าง มีความชัดเจนมาก หรือท่านเห็นข้อความต่อไปนี้: Panel refresh did not finish…
อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน Panel refresh อาจจะมีผลต่อหน้าจอนั้นได้. กรุณาอย่าเรียกการทำงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี เนื่องจากจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของหน้าจอได้.


ถ้าหากท่านเปิดใช้งาน Panel refresh ด้วยตนเอง,
ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Picture & Display ในกลุ่มของ TV.
  4. เลือกไปที่ Expert panel settings.
  5. เลือกที่ Panel Refresh.
  6. เมื่อเสร็จสิ้น ท่านจะเห็นข้อความต่อไปนี้: Panel refresh finished เมื่อท่านเปิดทีวีของท่านด้วยตัวรีโมทคอนโทรล.

หมายเหตุ:

 • เนื่องจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในหน้าจอ Organic EL display, พิกเซลอาจจะเสื่อมลงไปและความไม่สม่ำเสมออาจจะเห็นชัดบนหน้าจอได้.  
 • Panel refresh จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จสิ้น.
 • อาจจะมีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอในระหว่างการทำงานของ Panel refresh, เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด.
 • Panel refresh จะทำงานเฉพาะเมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ระหว่าง 50 ºF และ 104 ºF (10 ºC และ 40 ºC).