หมายเลข ID หัวข้อ : 00176337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

อะไรคือ Panel refresh? (ทีวี OLED)

  Panel refresh จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อทำการปรับความสม่ำเสมอของหน้าจอทีวี หลังจากที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน.
  เมื่อท่านปิดทีวีด้วยรีโมท , จะมีหน้าต่างเตือนเรื่องPanel refreshแสดงขึ้นมา.

  รูปภาพประกอบ

  Panel refresh สามารถจะดำเนินการได้ด้วยตนเอง เมื่อ ภาพตกค้าง มีความชัดเจนมาก หรือท่านเห็นข้อความต่อไปนี้: Panel refresh did not finish…
  อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชัน Panel refresh อาจจะมีผลต่อหน้าจอนั้นได้. กรุณาอย่าเรียกการทำงานมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปี เนื่องจากจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของหน้าจอได้.


  ถ้าหากท่านเปิดใช้งาน Panel refreshด้วยตนเอง,
  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

   1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  การตั้งค่า.
   3. เลือกที่ Display & Sound, Display หรือ Picture & Display.
   4. เลือกไปที่ Picture.
    หมายเหตุ: ถ้าหาก Picture ไม่แสดงขึ้นมา ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
   5. เลือกไปที่ Expert panel settings.
   6. เลือกที่ Panel Refresh.

  หมายเหตุ:

  • เนื่องจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในหน้าจอ Organic EL display, พิกเซลอาจจะเสื่อมลงไปและความไม่สม่ำเสมออาจจะเห็นชัดบนหน้าจอได้.  
  • Panel refresh จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จสิ้น.
  • อาจจะมีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอในระหว่างการทำงานของ Panel refresh, เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด.
  • Panel refresh จะทำงานเฉพาะเมื่ออุณหภูมิห้องอยู่ระหว่าง 50 ºF และ 104 ºF (10 ºC และ 40 ºC).