หมายเลข ID หัวข้อ : 00176337 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/06/2020

ฟังก์ชัน Panel Refresh คืออะไร?

  ฟังก์ชัน Panel refresh จะมีอยู่ในเครื่องรุ่นที่เป็น แผงพาเนลแบบ Organic EL (OLED) และใช้สำหรับการป้องกันเกิดภาพตกค้าง (Image retention)
  ถ้าหากท่านเปิด Panel refresh ขึ้นมาเอง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundExpert panel settingsPanel refresh
   • เลือกที่ DisplayExpert panel settingsPanel refresh

  หมายเหตุ:

  • เนื่องจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในหน้าจอ Organic EL display พิกเซลอาจจะเสื่อมลงไปและความไม่สม่ำเสมออาจจะเห็นชัดบนหน้าจอได้  
  • ฟังก์ชัน Panel refresh จะส่่งผลต่ออายุการใช้งานของแผงพาเนลได้ ด้วยเหตุนี้ กรุณาอย่าเรียกใช้ ฟังก์ชัน Panel Refresh เกินหนึ่งครั้งในแต่ละปี
  • Panel refresh จะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการทำงานจนเสร็จสิ้น
  • อาจจะมีเส้นสีขาวแสดงบนหน้าจอในระหว่างการทำงานของ Panel refresh เรื่องนี้ไม่ได้เป็นการทำงานที่ผิดปกติของทีวีแต่อย่างใด
  • ฟังก์ชัน Panel refresh  จะทำงานเฉพาะเมื่ออุณหภูมิของห้องอยู่ระหว่าง 50 ºF และ 104 ºF (10 ºC และ 40 ºC)