หมายเลข ID หัวข้อ : 00176348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2020

ความสว่างของหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน (ทีวี OLED)

หน้าจอสว่างขึ้นหรือมืดลง ในทันที

  ถ้า เซนเซอร์แสงและสี (Light and Color sensor) หรือ เซนเซอร์แสง (Light sensor) มีการตั้งไว้ที่ On, ความสว่างของ หน้าจอทีวีจะเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับ ความสว่างของแสงรอบข้าง
  สำหรับความช่วยเหลือในวิธีการเข้าไปใน การตั้งค่าของ Light and Color sensor หรือ  Light sensor ให้ดูจากต่อไปนี้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundPictureLight and Color sensorBrightness
   • เลือกที่ Display & SoundPictureLight sensor
   • เลือกที่ DisplayPictureLight sensor

  หมายเหตุ: ตัวเซ็นเซอร์แสง (Light sensor) จะอยู่ที่บริเวณตรงกลางของส่วนล่างของหน้าจอทีวี

  ถ้าหากมีรูปภาพแสดงบนหน้าจอทีวีที่อาจจะเกิด ภาพตกค้าง (image retention) ได้ง่าย ฟังก์ชันนี้จะค่อย ๆ ลดความสว่างของหน้าจอเพื่อป้องกันทีวีจากการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ ถ้าหากท่านเปลี่ยนหน้าจอหรือดำเนินการอื่นที่ลดความเสี่ยงของการเกิดภาพตกค้าง ความสว่างจะกลับมาเป็นปกติ
  ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงของความสว่างนี้ให้ความรู้สึกที่ไม่สะดวกสบาย ให้ลดการตั้งค่าใน Peak Luminance จะเป็นการลดการเปลี่ยนแปลงความสว่างลงได้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundPictureAdvanced settings Brightness Peak luminance Medium หรือ Low
    หมายเหตุ: ถ้าไม่มี Advanced settings แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ BrightnessPeak luminance, จากนั้นตั้งไปที่ Medium หรือ Low
   • เลือกที่ Display Picture Advanced settings Brightness Peak Luminance Medium หรือ Low

  หมายเหตุ: ด้วยหน้าจอต่าง ๆ เช่น หน้าจอ HOME และหน้าแรกของหน้าจอแอป ที่มีภาพนิ่งที่สว่างมาก ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้บ่อยขึ้นเป็นพิเศษ