หมายเลข ID หัวข้อ : 00176348 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/12/2019

ความสว่างของหน้าจอมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน (ทีวี OLED)

หน้าจอสว่างขึ้นหรือมืดลง ในทันที

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  ถ้าหาก ตัวเซ็นเซอร์แสง (Light sensor) มีการตั้งไว้ที่ On ความสว่างของหน้าจอทีวี จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับความสว่างแวดล้อม

  วิธีการเข้าไปตั้งค่าตัวเซ็นเซอร์แสง:

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundPictureLight sensor
   • เลือกที่ DisplayPictureLight sensor

  หมายเหตุ: ตัวเซ็นเซอร์แสง (Light sensor) จะอยู่ที่บริเวณตรงกลางของส่วนล่างของหน้าจอทีวี

  ถ้าหากมีรูปภาพแสดงบนหน้าจอทีวีที่อาจจะเกิด ภาพตกค้าง (image retention) ได้ง่าย ฟังก์ชันนี้จะค่อย ๆ ลดความสว่างของหน้าจอเพื่อป้องกันทีวีจากการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ ถ้าหากท่านเปลี่ยนหน้าจอหรือดำเนินการอื่นที่ลดความเสี่ยงของการเกิดภาพตกค้าง ความสว่างจะกลับมาเป็นปกติ
  ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงของความสว่างนี้ให้ความรู้สึกที่ไม่สะดวกสบาย ให้ลดการตั้งค่าใน Peak Luminance จะเป็นการลดการเปลี่ยนแปลงความสว่างลงได้

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  Settings
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ Display & SoundPictureAdvanced settings Brightness Peak luminance Medium หรือ Low
   • เลือกที่ Display Picture Advanced settings Brightness Peak Luminance Medium หรือ Low

  หมายเหตุ: ด้วยหน้าจอต่าง ๆ เช่น หน้าจอ HOME และหน้าแรกของหน้าจอแอป ที่มีภาพนิ่งที่สว่างมาก ฟังก์ชันนี้จะทำงานได้บ่อยขึ้นเป็นพิเศษ