หมายเลข ID หัวข้อ : 00191239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2018

แผงหน้าจอของ OLED TV มีอายุการใช้งานเท่าใด ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

อายุการใช้งานของแผงหน้าจอของ OLED TV จะประมาณใกล้เคียงกับของ LCD TV.