หมายเลข ID หัวข้อ : 00191239 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/03/2021

แผงหน้าจอของ OLED TV มีอายุการใช้งานเท่าใด ?

    อายุการใช้งานของแผงหน้าจอของ OLED TV จะประมาณใกล้เคียงกับของ LCD TV.