หมายเลข ID หัวข้อ : 00176332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2019

Panel calibration คืออะไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โดยทั่วไป เนื่องมาจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้สำหรับทำหน้าจอ organic EL ให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง, หน้าจอจะมีความอ่อนไหวต่อการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ.
Panel calibration เป็นฟังก์ชันที่จะปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุด และลด  ภาพตกค้าง หรือยกระดับของภาพในฉากที่มืดให้ดีขึ้น.

หมายเหตุ: Panel calibration มีการดำเนินการโดยอัตโนมัติหลังจากที่ปิดเพาเวอร์โดยรีโมทคอนโทรล ไปแล้วสองถึงสามชั่วโมง.