หมายเลข ID หัวข้อ : 00176332 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

Panel calibration คืออะไร ?

    โดยทั่วไป เนื่องมาจากคุณลักษณะของวัสดุที่ใช้สำหรับทำหน้าจอ organic EL ให้ได้ภาพที่มีความคมชัดสูง, หน้าจอจะมีความอ่อนไหวต่อการเกิดภาพตกค้างบนหน้าจอ.
    Panel calibration เป็นฟังก์ชันที่จะปรับหน้าจอให้เหมาะสมที่สุด และลด  ภาพตกค้าง หรือยกระดับของภาพในฉากที่มืดให้ดีขึ้น.

    หมายเหตุ: Panel calibration มีการดำเนินการโดยอัตโนมัติหลังจากที่ปิดเพาเวอร์โดยรีโมทคอนโทรล ไปแล้วสองถึงสามชั่วโมง