หมายเลข ID หัวข้อ : 00176344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

เมื่อหน้าจอของทีวีอยู่บนหน้าจอเช่น หน้าจอ Home , เครื่องจะสลับไปเป็นหน้าจอสกรีนเซฟเวอร์ ในระยะเวลาสั้นๆ (ทีวี OLED)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เพื่อป้องกันทีวีจาก ภาพตกค้าง, ตัวรักษาหน้าจอ(Screen saver)จะได้รับการเปิดขึ้นมา หากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ตัวรักษาหน้าจอนี้จะได้รับการยกเลิกและกลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้านี้ได้เมื่อมีการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรล.

เวลาการทำงานของตัวรักษาหน้าจอจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้.

สำหรับ Android™ 7.0 (Nougat) หรือที่ใหม่กว่า

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่  การตั้งค่า.
 3. เลือกที่ Screen saver.
 4. เลือกที่ When to start.
 5. เลือกจากเวลาต่อไปนี้.
  5 นาที / 15 นาที / 30 นาที / 1 ชั่วโมง / 2 ชั่วโมง

สำหรับ Android 6.0

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Daydream ในกลุ่่มของ TV .
 4. เลือกที่ When to daydream.
 5. เลือกจากเวลาต่อไปนี้.
  5 นาที / 10 นาที / 15 นาที / 30 นาที / 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ: โซนี่แนะนำให้ตั้งค่า ไว้ที่ 5 นาที เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตกค้างของรูปภาพและช่วยรักษาอายุการใช้งานของหน้าจอให้ยาวนานขึ้น.