หมายเลข ID หัวข้อ : 00176344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/06/2022

เมื่อหน้าจอของทีวีอยู่บนหน้าจอเช่น หน้าจอโฮม (Home ), เครื่องจะสลับไปเป็นการรักษาหน้าจอ ในระยะเวลาสั้นๆ (ทีวี OLED)

  เพื่อป้องกันทีวี จากการเกิด ภาพตกค้างบนหน้าจอ (image retention)ตัวรักษาหน้าจอนี้จะเปิดการทำงานขึ้นมา หากไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง
  หน้าจอสกรีนเซฟเวอร์นี้จะยกเลิกไป และกลับไปสู่หน้าจอก่อนหน้า เมื่อมีการใช้งานที่ตัวรีโมทคอนโทรล

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV™ เวลาการทำงานของตัวรักษาหน้าจอจะสามารถุเปลี่ยนแปลงได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  หมายเหตุ: ถ้าต้องการตรวจดูชนิดทีวีของท่าน ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการตรวจดูว่า BRAVIA TV ของท่านเป็น Google TV™, Android TV หรือทีวีอื่น ๆ

  สำหรับ Android TV (Android™ 7.0 หรือที่ใหม่กว่า)

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ ข้อกำหนดอุปกรณ์ (Device Preferences)ตัวรักษาหน้าจอ (Screen saver)เริ่มทำงานเมื่อ (When to start) (Android 9)
   • เลือกที่ ตัวรักษาหน้าจอ (Screen saver)เริ่มทำงานเมื่อ (When to start) (Android 8.0, Android 7.0)
  4. เลือกจากเวลาต่อไปนี้
   5 นาที / 15 นาที / 30 นาที / 1 ชั่วโมง / 2 ชั่วโมง

  สำหรับ Android TV (Android 6.0)

  1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนรีโมทคอนโทรล
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่ Daydream ในกลุ่มของ TV
  4. เลือกที่ When to daydream
  5. เลือกจากเวลาต่อไปนี้
   5 นาที / 10 นาที / 15 นาที / 30 นาที / 1 ชั่วโมง

  หมายเหตุ: Sony แนะนำให้ตั้งค่า ไว้ที่ 5 นาที เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการตกค้างของรูปภาพและช่วยรักษาอายุการใช้งานของหน้าจอให้ยาวนานขึ้น