หมายเลข ID หัวข้อ : 00134606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/07/2021

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อแบบสาย?

  การเชื่อมต่อแบบสายจะเป็นการให้ความมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียร วิธีการนี้จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมข้อมูลภาพความจุสูง 4K จากบริการเครือข่ายเช่น YouTube ได้

  1. การเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบสาย

  เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราเตอร์ไปยังขั้วต่อแจ็ค Local Area Network (LAN) ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

  พอร์ท LAN ที่ว่างไม่ได้ใช้งานในเราเตอร์หรือโมเด็ม ของ LAN แบบใช้สายหรือไร้สาย

  • A: LAN Router หรือ โมเด็ม (Modem) แบบใช้สายหรือแบบไร้สายที่มีฟังก์ชัน เราเตอร์ (Router)
  • B: BRAVIA TV

  ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างบนเราเตอร์นั้น ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ฮับ เพื่อทำการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับโมเด็มของท่าน ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดสเปกต่าง ๆ

  ใช้อุปกรณ์ ฮับ (Hub) ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างในโมเด็มแบบใช้สายหรือไร้สาย

  • A: โมเด็ม (Modem) แบบใช้สายหรือแบบไร้สาย ที่มี ฟังก์ชัน เราเตอร์ (Router)
  • B: ฮับ (Hub)
  • C: BRAVIA TV

  2. ปรับแต่งการตั้งค่าของท่าน

  สำหรับ Google TV™ หรือ Android TV™ ที่ออกในปี 2563

  รายการรุ่นเป้าหมายของ Android TV

  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องทำการตั้งค่าของทีวีอีก

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับเราเตอร์ อาจจะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ อาจจะจำเป็นต้องทำการตั้งค่าเช่น พร้อกซี

  สำหรับรุ่นที่เป็น Android TV ที่ออกจำหน่ายในปี 2562 และก่อนหน้า

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
  3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
   • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet)การเซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android™ 9)
   • เลือกที่ เครือข่าย (Network)เซ็ตอัปเครือข่าย (Network setup)อย่างง่าย (Easy)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android 8.0 หรือก่อนหน้านั้น)
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  สำหรับรุ่นที่ไม่ใช่ Android TV

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องรุ่นปี 2557 สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรล กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
  2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
  3. เลือกที่เครือข่าย (Network)
  4. เลือกที่การตั้งค่าเครือข่าย (Network setup)
  5. เลือกไปที่เซ็ตอัปการเชื่อมต่อเครือข่าย (Set up network connection)หรือการเซ็ตอัปแบบใช้สาย (Wired Setup)
  6. เลือกที่ อย่างง่าย (Easy) หรือ แบบอัตโนมัติ (Auto) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะสามารถใช้ได้ ถ้าหากทีวีไม่สามารถเชื่อมต่อกับ อินเทอร์เน็ตได้ ให้ลองทำการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ หัวข้อ BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้