หมายเลข ID หัวข้อ : 00134606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/10/2018

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อแบบสาย?

  การเชื่อมต่อแบบสายจะเป็นการให้ความมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียร. วิธีการนี้จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมข้อมูลภาพความจุสูง 4K จากบริการเครือข่ายเช่น YouTube ได้.
   

  1. การเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบสาย

  เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์ไปยังขั้วต่อแจ็ค Local Area Network (LAN) ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง.

  พอร์ท LAN ที่ว่างไม่ได้ใช้งานในเราท์เตอร์หรือโมเด็ม ของ LAN แบบใช้สายหรือไร้สาย

  [A] เราท์เตอร์หรือโมเด็ม ของ LAN แบบใช้สายหรือไร้สาย (ที่มีฟังก์ชัน เราท์เตอร์)
  [B] BRAVIA TV

  ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างบนเราท์เตอร์นั้น ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ฮับ เพื่อทำการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับโมเด็มของท่าน. ให้ติดต่่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดสเปคต่าง ๆ .

  ใช้อุปกรณ์ ฮับ ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างในโมเด็มแบบใช้สายหรือไร้สาย

  [A] โมเด็มแบบใช้สายหรือไร้สาย(มีฟังก์ชันเราท์เตอร์)
  [B] ฮับ(Hub)
  [C] BRAVIA TV
   

  2. ปรับแต่งการตั้งค่าของท่าน

  สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ :

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกที่ Network ในกลุ่มของ Network & Accessories .
  4. เลือกที่ Network Setup.
  5. เลือกไปที่ Easy.
  6. เลือกที่ Wired LAN และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.

  สำหรับทีวีรุ่นที่ออกในปีและก่อนปี 2014

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่Settings.
  3. เลือกที่ Network.
  4. เลือกที่ Network Setup.
  5. เลือกไปที่ Set up network connection หรือ Wired Setup.
  6. เลือกที่ Easy หรือ Auto, และทำตามคำสั่งบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น.

  การวิเคราะห์การเชื่อมต่อ

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะสามารถใช้ได้. ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เลย ให้ลองวิเคราะห์ปัญหานี้ 
  BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต:

   


  *Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC