หมายเลข ID หัวข้อ : 00134606 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2021

วิธีการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สาย

  ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อแบบสาย?

  การเชื่อมต่อแบบสายจะเป็นการให้ความมั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียร วิธีการนี้จะทำให้ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการสตรีมข้อมูลภาพความจุสูง 4K จากบริการเครือข่ายเช่น YouTube ได้
   

  1. การเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบสาย

  เชื่อมต่อสาย Ethernet จากเราท์เตอร์ไปยังขั้วต่อแจ็ค Local Area Network (LAN) ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

  พอร์ท LAN ที่ว่างไม่ได้ใช้งานในเราท์เตอร์หรือโมเด็ม ของ LAN แบบใช้สายหรือไร้สาย

  1. เราเตอร์ของ LAN แบบมีสาย หรือแบบไร้สาย และโมเด็ม (มีฟังก์ชันเราเตอร์อยู่ด้วย)
  2. BRAVIA TV)

  ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างบนเราท์เตอร์นั้น ท่านจะต้องใช้อุปกรณ์ฮับ เพื่อทำการเชื่อมต่อ BRAVIA TV เข้ากับโมเด็มของท่าน ให้ติดต่่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ผลิตถ้าหากท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดสเปกต่าง ๆ

  ใช้อุปกรณ์ ฮับ (Hub) ถ้าหากไม่มีพอร์ท LAN ว่างในโมเด็มแบบใช้สายหรือไร้สาย

  1. โมเด็ม แบบมีสาย หรือแบบไร้สาย (มีฟังก์ชันเราเตอร์อยู่ด้วย)
  2. ฮับ (Hub)
  3. BRAVIA TV)
    

  2. ปรับแต่งการตั้งค่าของท่าน

  • สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™ :
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่  การตั้งค่า (Settings)
   3. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
    • เลือกที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Network & Internet) การเซ็ตอัปอย่างง่าย (Easy setup)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android™ 9)
    • เลือกที่ เครือข่าย (Network)เซ็ตอัป เครือข่าย (Network setup)อย่างง่าย (Easy)LAN แบบใช้สาย (Wired LAN) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น
  • สำหรับเครื่องรุ่นที่ไม่ใช่ Android TV
   ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างของเครื่องรุ่นปี 2558 สำหรับรายละเอียด ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับตัวเครื่อง
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME) บนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่เครือข่าย (Network)
   4. เลือกที่ การตั้งค่าเครือข่าย (Network setup)
   5. เลือกไปที่ เซ็ตอัปการเชื่อมต่อเครือข่าย (Set up network connection) หรือ การเซ็ตอัปแบบใช้สาย (Wired Setup)
   6. เลือกที่ อย่างง่าย (Easy) หรือ แบบอัตโนมัติ (Auto) และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัปให้เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของทีวีนั้น การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจะสามารถใช้ได้ ถ้าหากทีวี ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เลย ให้ลองวิเคราะห์ปัญหานี้ 
  BRAVIA TV ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต: