หมายเลข ID หัวข้อ : 00161362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/08/2018

WPS (ปุ่ม Push) คืออะไร และวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรืออุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับอินเตอร์เน็ตอื่น ๆ เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Wi-Fi Protected Setup (WPS) เป็นฟีเจอร์ที่มีมาให้กับเราท์เตอร์ส่วนมาก. ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สายที่ปลอดภัยจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นไปได้ง่ายขึ้น.
หมายเหตุ: บางบริษัทอาจจะใช้ชื่อต่อไปนี้แทน WPS (ปุ่ม Push) ในการเรียกการทำงานนี้.

 • Wi-Fi Simple Config
 • Push 'n' Connect
 • PBC
 • Quick Secure Setup (QSS)

ตรวจสอบว่า เราท์เตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เหล่านั้นรองรับกับฟีเจอร์ WPS ได้:

 1. ให้ดูโมเด็มหรือเราท์เตอร์ของคุณเพื่อดูว่า มีปุ่ม WPS นี้อยู่หรือไม่:
  WPS Push Button examples
 2. ไปที่ เมนู Network ของอุปกรณ์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ของคุณเพื่อดูว่า มีตัวเลือก WPS นี้อยู่หรือไม่. 
  WPS selection

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัพการเชื่อมต่อ WPS (ปุ่ม Push) :

 1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. เลือกที่ Network.
 4. เลือกที่ Network Set up หรือ Setup Network Connections.
 5. เลือกที่ Wireless,  Wireless LAN หรือ Wi-Fi.
 6. เลือกที่ WPS (Push Button).
 7. เลือกที่ Start เพื่อให้ทีวีทำการค้นหาการเชื่อมต่อของ WPS.
  Searching for the connection
 8. กดที่ปุ่ม WPS บนเราท์เตอร์เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อ. ขึ้นอยู่กับการที่เราท์เตอร์และการตั้งค่าหลัก, อาจใช้เวลา 2-3 นาที ในการเชื่อมต่อ.
  หมายเหตุ: เราท์เตอร์ส่วนมากจะมีไฟกะพริบในระหว่างที่กำลังดำเนินการเชื่อมต่อ.
 9. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ, เลือกที่ OK.
  WPS success

การใช้ปุ่ม WPS Push สำหรับ Android TV

 1. ใช้รีโมทที่จัดมาให้, กดที่ปุ่ม HOME.
 2. เลือกที่ Settings.
 3. ภายใต้กลุ่ม Network & Accessories, เลือกที่ Network.
 4. ภายใต้กลุ่ม Network, เลือกที่ Network setup.
 5. ภายใต้กลุ่ม Network setup, เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง Easy หรือ Expert.
  • Easy setup
   1. บนหน้าจอ Select how to connect to your network, เลือกที่ Wi-Fi.
   2. บนหน้าจอ Select a way to connect to your wireless router, เลือกที่ CONNECT BY WPS BUTTON.

    Connect by WPS Button

   3. กดที่ปุ่ม WPS บนเราท์เตอร์ไร้สาย.

    หมายเหตุ: การค้นหาสำหรับเราท์เตอร์เครือข่ายจะถูกยกเลิก ถ้าหากคุณไม่กดปุ่ม WPS ที่ตัวเราท์เตอร์ภายใน 2 นาที.

  • Expert setup
   1. ภายใต้หน้าจอ Device Network, เลือกที่ Wi-Fi.
   2. ภายใต้หน้าจอ Network Wi-Fi, เลือกที่ Connect via WPS.

    Connect via WPS on Expert setup

   3. กดที่ปุ่ม WPS บนเราท์เตอร์.

    Searching for WPS router

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ WPS ล้มเหลว, ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟีเจอร์ WPS ของเราท์เตอร์มีการเปิดการทำงานไว้.
  • ขยับเราท์เตอร์ให้เข้าไปใกล้กับอุปกรณ์มากขึ้น.

  ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตเราท์เตอร์หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม.