หมายเลข ID หัวข้อ : 00161362 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

WPS (Push Button) คืออะไร และวิธีการใช้เชื่อมต่อกับทีวี เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรืออุปกรณ์ที่ทำงานกับอินเตอร์เน็ตได้ เข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย(Wi-Fi)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

Wi-Fi Protected Setup (WPS) เป็นฟีเจอร์ที่มีให้ในเราท์เตอร์จำนวนมาก ซึ่งได้ัรับการออกแบบมาเพื่อให้การเชื่อมต่อกับเครือข่่ายไร้สายที่มีระบบรักษาความปลอดภัย จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆง่ายมากขึ้น

ข้อสำคัญ สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Android TV™
หมายเหตุ: ผู้ผลิตบางแห่งอาจจะใช้ข้อความต่อไปนี้แทน WPS (Push Button) ในการอธิบายฟังก์ชันนี้

 • Wi-Fi Simple Config
 • Push 'n' Connect
 • PBC
 • Quick Secure Setup (QSS)

ตรวจสอบว่าเราท์เตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้นั้นรองรับฟีเจอร์ WPS:

 1. ดูที่โมเด็มหรือเราท์เตอร์ของท่านว่ามีปุ่ม WPS อยู่หรือไม่:
  ตัวอย่างของปุ่ม WPS Push Button
 2. ไปในเมนู Network ของอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของท่านเพื่อดูว่ามีตัวเลือก WPS ให้หรือไม่ 
  การเลือก WPS

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการเซ็ตอัปการเชื่อมต่อแบบ WPS (Push Button):

 1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม HOME .
 2. เลือกที่Settings.
 3. เลือกที่ Network.
 4. เลือกที่ Network Set up หรือ Setup Network Connections.
 5. เลือกที่ Wireless, Wireless LAN หรือ Wi-Fi.
 6. เลือกที่ WPS (Push Button).
 7. เลือกที่ Start เพื่อให้ทีวีค้นหาการเชื่อมต่อแบบ WPS
  การค้นหาการเชื่อมต่อ
 8. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราท์เตอร์เพื่อทำการเชื่อมต่อ ขึ้นอยู่กับเราท์เตอร์และการกำหนดค่าหลัก อาจจะใช้เวลาในการเชื่อมต่อหลายนาที
  หมายเหตุ: เราท์เตอร์ส่วนมากจะมีไฟกะพริบในระหว่างที่กำลังทำการเชื่อมต่อ
 9. เมื่อการเชื่อมต่อทำได้สำเร็จ ให้เลือกที่ OK.
  WPS ทำได้สำเร็จ

วิธีใช้ปุ่ม WPS Push สำหรับ Android TV

ข้อสำคัญ: Android TV ที่เป็น Android™ 8.0 Oreo™ จะมีการลบฟังก์ชัน WPS ในการตั้งค่าของ Network ออก หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์
ฟังก์ชัน WPS นี้จะถูกลบออกจาก Android TV ที่ปัจจุบันยังมีการรองรับ WPS อยู่ ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตด้วย
สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ:
ไม่สามารถหา WPS พบได้ในการตั้งค่าเครือข่ายของ Android TV™

ถ้าหาก Android TV ของท่านยังคงมีฟังก์ชัน WPS, ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. โดยการใช้รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม Home .
 2. เลือกที่Settings.
 3. ในหมวดของ Network & Accessories เลือกไปที่ Network.
 4. ในกลุ่มของ Network เลือกที่ Network Setup.
 5. ใน Network setup, เลือกที่ Easy หรือ Expert.
  • การตั้งค่าอย่างง่าย
   1. ในหน้าจอของ เลือกวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายของท่าน , เลือกที่ Wi-Fi.
   2. ในหน้าจอ เลือกหนึ่งวิธีการเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ไร้สายของท่าน , เลือกที่ CONNECT BY WPS BUTTON.

    เชื่อมต่อโดยปุ่ม WPS Button

   3. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราท์เตอร์ไร้สายนั้น

    หมายเหตุ: การค้นหาสำหรับเราท์เตอร์ของเครือข่ายจะถูกยกเลิกไป ถ้าหากท่านไม่กดปุ่ม WPS นี้่บนตัวเราท์เตอร์ภายใน 2 นาที

  • การเซ็ตอัปแบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert setup)
   1. ในหน้าจอของ Device Network, เลือกที่ Wi-Fi.
   2. ในหน้าจอ Network Wi-Fi, เลือกที่ Connect via WPS.

    เชื่อมต่อจาก WPS ใน Expert setup

   3. กดที่ปุ่ม WPS บนตัวเราท์เตอร์นั้น

    ค้นหาเราท์เตอร์ WPS

  ถ้าหากการเชื่อมต่อ WPS นั้นล้มเหลว ให้ลองดังต่อไปนี้:

  • ต้องมั่นใจว่าฟีเจอร์ WPS ของเราท์เตอร์มีการเปิดไว้แล้ว
  • ขยับเราท์เตอร์ให้เข้าใกล้กับอุปกรณ์ให้มากขึ้น

  ติดต่อสอบถามกับผู้ผลิตเราท์เตอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)ของท่าน สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 


*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC; Oreo เป็นเครื่องหมายการค้าของ กลุ่ม Mondelez International, Inc.