หมายเลข ID หัวข้อ : 00200977 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

เชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc ทีวี หรือ เครื่องเล่นมีเดียทางเครือข่าย ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ เข้ากับเครือข่ายในบ้าน.

  การเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องรับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์มีเดียทางเครือข่าย เข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน จะทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งให้ความบันเทิงเพิ่มเติมได้อีกมากมายที่ไม่มีให้จากบริการที่ออกอากาศ หรือผู้ให้บริการดาวเทียม. มีหลายตัวเลือกให้สำหรับการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน.

  เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนนี้ ให้ทำตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

  ตรวจเช็คดูเครือข่ายในบ้านของท่าน

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านสามารถใช้งานได้. ท่านสามารถทำเรื่องนี้ได้โดยการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทบเล็ต หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เข้ากับเครือข่ายในบ้านของท่าน.

   การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่านทำงานได้หรือไม่?
   • ไม่ได้.
    ปิดโมเด็ม Cable/DSL ของท่านลงไปและเปิดกลับขึ้นมาใหม่. ถ้าหากท่านมีตัวเราท์เตอร์แยกเฉพาะ ให้ทำการปิดและเปิดกลับขึ้นมาใหม่.
    เมื่ออุปกรณ์เหล่านี้มีการรีเซ็ตอย่างเต็มที่แล้ว ให้ตรวจเช็คดูการเชื่อมต่อของท่านดูอีกครั้ง.
    ถ้าหากยังคงไม่ทำงาน ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน.
   • ได้
    ถ้าหากท่านมีแผนที่จะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายใด ๆ สำหรับเครื่องเล่น Blu-ray Disc, TV หรืออุปกรณ์ มีเดียทางเครือข่ายของท่าน, ท่านจะต้องตรวจสอบว่าระบบไร้สายมีการเซ็ตอัปไว้เรียบร้อยแล้ว และทำงานกับอุปกรณ์อื่นในเครือข่ายของท่านได้หรือไม่? เรื่องนี้สามารถทดสอบได้โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทบเล็ต หรืออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่สามารถใช้งานแบบไร้สายได้.
    • ถ้าหากระบบไร้สายไม่ได้เปิดใช้งานไว้:
     อ้างอิงกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือผู้ผลิตเราท์เตอร์ของท่านสำหรับคำแนะนำในการเปิดการทำงานและเซ็ตอัปการเข้าถึงแบบไร้สาย.
    • ถ้าหากระบบไร้สายมีการเปิดใช้งานไว้:
     พิจารณาตัวเลือกต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อของท่าน.
    • ตรวจเช็คดูคู่มือสำหรับเครื่องของท่านหรือไปที่เมนู Settings ของทีวีหรืออุปกรณ์วิดีโอ(ปกติจะโดยการกดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล) และตรวจเช็คดูการตั้งค่าของ Network.
     เมนูเครือข่าย

  เมนูและตัวเลือกต่าง ๆ อาจจะแตกต่างกันไปตามเครื่องที่ท่านมีอยู่ แต่โดยทั่วไปจะแสดงอยู่ในหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

  หมายเหตุ: ภาพตัวอย่างด้านล่างนำมาจากเมนูของ BRAVIA TV. อย่างไรก็ตาม, ปุ่มต่าง ๆ บนตัวรีโมทและตัวเลือกเมนู เมื่อใช้เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องเล่นมีเดียทางเครือข่าย จะคล้ายกัน.

  • ถ้าท่านเห็นตัวเลือกสำหรับ Wireless หรือ Wi-Fi และสามารถเลือกได้, ท่านก็จะทราบได้ทันทีว่าเครื่องของท่านมีระบบ Built-in Wireless.
   ตัวเลือก Wi-Fi
  • ถ้าหากท่านเห็นตัวเลือกสำหรับ Wireless และเมื่อท่านพยายามจะเลือก กลับมีข้อความแสดงขึ้นมาว่าท่านจะต้องมีตัวอะแดปเตอร์, แสดงว่าเครื่องของท่านเป็นแบบ LAN-ready และต้องมีตัวอะแดปเตอร์แยกต่างหากสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
   อะแดปเตอร์แบบ Wireless
  • ถ้าหากท่านไม่มีตัวเลือกสำหรับ Wireless แต่ท่านมีพอร์ต LAN (RJ-45) ทางด้านหลังของอุปกรณ์ของท่าน แสดงว่าท่านจำเป็นต้องใช้หนึ่งตัวเลือกของการเชื่อมต่อแบบใช้สาย.
   แบบใช้สาย
  • ถ้าหากท่านไม่มีการตั้งค่าเครือข่ายใด ๆ และไม่มีพอร์ต LAN (RJ-45) ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ของท่าน แสดงว่าท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Sony Store สำหรับหาข้อมูล หรือซื้ออุปกรณ์ล่าสุดที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้.

  เลือกวิธีการเชื่อมต่อของท่าน

  • Built-in Wireless หรือ LAN-ready
  • ข้อสำคัญ: LAN-ready หมายถึงว่าอุปกรณ์นั้นต้องมีตัวอะแดปเตอร์ UWA-BR100 แยกต่างหากเพิ่มเติม.

   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์นั้นต้องการและรองรับการใช้งานของอะแดปเตอร์ Wireless USB ได้.
   • ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ตัวอะแดปเตอร์แบบ Wireless UWA-BR100 มีการเสียบเข้าไปอย่างแน่นหนากับพอร์ต USB ของ Sony TV, เครื่องเล่น Blu-ray Disc หรือเครื่องมีเดียทางเครือข่ายที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้.
    ดองเกิล UWA-BR100
    [A] เราท์เตอร์ Wireless LAN
    [B] สาย LAN (ไม่ได้จัดมาให้)
    [C] โมเด็ม ADSL /โมเด็มเคเบิล
    [D] USB Wireless LAN Adapter (UWA-BR100)
    [E] พอร์ต/การเชื่อมต่อทาง USB

    ถ้าหากมี พอร์ต USB มากกว่าหนึ่งอัน ให้ตรวจเช็คกับคู่มือของเครื่องเพื่อดูว่าจะใช้อันใดได้บ้าง.
  • หมายเหตุ: ตัว Wireless LAN Adapter (UWA-BR100) ได้มีการหยุดผลิตไปแล้วและไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป ถ้าหากท่านยังไม่มีตัวอะแดปเตอร์เหล่านี้, ท่านจำเป็นต้องใช้หนึ่งในตัวเลือกของการเชื่อมต่อแบบใช้สายด้านล่างนี้.
    
  • แบบใช้สาย (โดยใช้การเชื่อมต่อทาง RJ-45 LAN)
   การเชื่อมต่อแบบใช้สาย
   [A] Modem
   [B] Router

   หมายเหตุ: การเชื่อมต่อทาง LAN ทางด้านหลังของอุปกรณ์สามารถจะใช้ทำการเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับเราท์เตอร์ของท่าน(ใช้สาย) หรือสามารถจะใช้เชื่อมต่อกับ ตัวอะแดปเตอร์แบบ Wireless (มีแยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อให้สามารถทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้.