หมายเลข ID หัวข้อ : 00081550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/04/2019

สัญญาณ Wi-Fi ลดต่ำลงหรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

  เลือกที่ผลิตภัณฑ์ของท่านและอ้างอิงกับส่วนของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม.

   รูปภาพประกอบ  รูปภาพประกอบ  รูปภาพประกอบ

    เครื่องรับโทรทัศน์ (Android TV)

    เครื่องรับโทรทัศน์ (อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Android TV)

    ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ