หมายเลข ID หัวข้อ : 00081550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/09/2018

สัญญาณ Wi-Fi ลดต่ำลงหรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

เลือกที่ผลิตภัณฑ์ของท่านและอ้างอิงกับส่วนของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม.

 รูปภาพประกอบ  รูปภาพประกอบ  รูปภาพประกอบ

  เครื่องรับโทรทัศน์ (Android TV)

  เครื่องรับโทรทัศน์ (อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Android TV)

  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ