หมายเลข ID หัวข้อ : 00081550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

สัญญาณ Wi-Fi อ่อนลง หรือ มีการตัดการเชื่อมต่อบ่อย

    เลือกที่ผลิตภัณฑ์ของท่านและอ้างอิงกับส่วนของการแก้ปัญหาที่เหมาะสม:


     เครื่องรับโทรทัศน์ (Android TV™/Google TV™)


     เครื่องรับโทรทัศน์ (ที่ไม่ใช่ Android TV/Google TV)

     
     ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ