หมายเลข ID หัวข้อ : 00091247 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

วิธีการตั้งค่า IP address ด้วยตนเองในอุปกรณ์ Internet Video .

  การตั้งค่า IP address และ การตั้งค่า proxy server ของอุปกรณ์ Internet video จะขึ้นอยู่กับการออกแบบหรือการตั้งค่าของตัวเราท์เตอร์. ถ้าหากเราท์เตอร์ไม่ได้มีการกำหนด IP address ให้กับอุปกรณ์ Internet video โดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะสามารถทำการตั้งค่า IP address นั้นเข้าไปด้วยตนเองได้.

  ข้อสำคัญ:

  • สำหรับเครื่องบางรุ่น, อาจจะไม่สามารถทำการตั้งค่า IP address เข้าไปเองได้ เมื่อใช้ตัวเลือกการเชื่อมต่อแบบไร้สาย.
  • ถ้าหากเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player เข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้คลิก ที่นี่.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. หาข้อมูล IP ต่อไปนี้ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.
   • IP address หรือ IPv4 address
   • Subnet Mask
   • Default Gateway
   • Primary DNS หรือ DNS server
   • Secondary DNS

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว, รายละเอียด สามารถจะหาได้จากสถานะการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของอุปกรณ์นั้น.

  2. โดยการใช้ตัวรีโมทที่จัดมาให้กับอุปกรณ์ Internet video ของท่าน กดที่ปุ่ม Home หรือ Menu.
  3. เลือกที่ Setup or Settings.
  4. เลือกที่ Network.
  5. เลือกที่ Network Setup.
  6. ขึ้นอยู่กับวิธีการที่อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้ากับ เครือข่ายของท่าน, เลือกที่ Wired หรือ Wireless.
  7. เลือกที่ Manual หรือ Custom. (ถ้าหากไม่มีตัวเลือกเหล่านี่้ให้ จะไม่สามารถตั้งค่า IP address เข้าไปให้กับเครื่องรุ่นของท่านด้วยตนเองได้.)

   หมายเหตุ: สำหรับการเซ็ตอัปเครือข่ายแบบไร้สายที่มีระบบรักษาความปลอดภัย, จะต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย (Network security key) ป้อนเข้าไปก่อนที่หน้าจอของการตั้งค่าของ IP address และการตั้งค่าของ Proxy server จะแสดงขึ้นมา.

  8. ให้ป้อนข้อมูล IP สำหรับอุปกร์ณ์ Internet video ที่ได้มาในขั้นตอนที่ 1.
   • IP address: ตัว IP address นี้จะต้องเป็นอันเดียวกัน ยกเว้น ตัวเลขสี่ลำดับสุดท้าย. เปลี่ยนค่าตัวเลขสุดท้ายให้เป็นเลขที่สูงขึ้นจากของเดิมแต่ต้องไม่เกิน 254. ตัวอย่างเช่น, ถ้าหาก IP address แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเป็น 192.168.0.5, ให้ใส่เป็น 192.168.0.105
   • Subnet Mask: ใส่่ค่า Subnet mask เหมือนกับที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
   • Default Gateway: ใส่ค่า Default Gateway ให้เหมือนกับที่ได้มาจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
   • Primary DNS: ใส่ค่า Primary DNS หรือ DNS server ที่แสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือคัดลอกค่า Default gateway มาใส่ ถ้าหากไม่มีให้.
   • Secondary DNS: ใส่ค่า secondary DNS ดังแสดงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือปล่อยให้เป็นตัวเลขศูนย์ทั้งหมด. (0.0.0.0)

    หมายเหตุ: อุปกรณ์ Sony Internet Video ไม่ได้ใช้ proxy server. เลือกที่ NO ถ้าหากมีการแจ้งเตือนให้ใช้ proxy server.

  9. เลือกที่ Save and Connect เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับเครือข่าย.