หมายเลข ID หัวข้อ : 00200973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/10/2018

คุณภาพของทีวี ไม่เสถียร หรือมีการเบลอเป็นครั้งคราว เมื่อใช้การจำลองหน้าจอแบบวันทัช(One-touch mirroring)หรือ การจำลองหน้าจอ(Screen mirroring).

  ข้อสำคัญ: การจำลองหน้าจอแบบวันทัช(One-touch mirroring)จะรองรับได้เฉพาะบางรุ่นของ Sony TV และโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia.

  ถ้าหากมีวัตถุปิดกั้นหรือรบกวนกับสัญญาณวิทยุระหว่างทีวีและอุปกรณ์โมบายนั้น, คุณภาพของภาพอาจจะไม่เสถียรหรือมีการเบลอได้เมื่อใช้การจำลองหน้าจอแบบวันทัชหรือการจำลองหน้าจอ. เพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องนี้, ให้เคลื่อนย้ายวัตถุใด ๆ ที่ปิดกั้นสัญญาณวิทยุระหว่างอุปกรณ์โมบายนั้นกับทีวี. การวางอุปกรณ์โมบายไว้ใกล้กับทีวีก็สามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกัน.

  นอกจากนี้, โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ยังมีเสาอากาศ Wi-Fi ในตัวอีกด้วย. การปิดคลุมเสาอากาศ Wi-Fi นี้อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอแบบวันทัช หรือการจำลองหน้าจอบนทีวีของท่านได้. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Wi-Fi ในตัวนี้ไม่ถูกปิดคลุมจากมือของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่เสถียรของคุณภาพของภาพ. อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสำหรับตำแหน่งของเสาอากาศ Wi-Fi ในตัวนี้.

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้. อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xperia ของท่าน สำหรับขั้นตอนการอัปเดตนี้.
  • คุณภาพของวิดีโออาจจะลดด้อยลงไปเนื่องจากการรบกวนในสภาวะแวดล้อม