หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/03/2019

วิธีการใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen​mirroring)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีนี้สามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์) การเชื่อมต่อจะต้องทำโดยการเลือกการสะท้อนหน้าจอบนทีวี และบนอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ
อ้างอิงถึงรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast ที่มีอยู่ใน  เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

หมายเหตุ:

ทำตามคำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างเพื่อทำการตั้งค่าขึ้นมา.

ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

 1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมทของทีวี เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) โดยใช้ปุ่ม รูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Enter ทีวีจะเข้าสู่โหมดแสตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย.
  ตัวอย่างของหน้าจอแสตนด์บาย

  Android TV™


  รุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Android TV (W900A ซีรีส์)
  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอแสตนด์บาย การสะท้อนหน้าจอที่แสดงอยู่นั้น จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ระหว่างทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) ที่เชื่อมต่อกันแบบไร้สาย
   
 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ เข้ากับทีวี ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี.

คำสั่งต่าง ๆ ด้านล่างนี้ใช้ Xperia (Android™ OS 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง.

 1. แตะที่ Settings.
 2. เลือกที่ Device connection หรือ Xperia Connectivity.
 3. เลือกที่ Screen mirroring.
 4. ในหน้าจอ Screen mirroring, แตะที่ Start.
 5. เลือกที่ OK.
 6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน.

หมายเหตุ: ย่านความถี่ 5GHz อาจจะไม่ได้รับการรองรับ ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน.
 

ท่านสามารถตรวจเช็คคำสั่งในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้.

บทช่วยสอน:
เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

 

ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

สำหรับ Android TV

 1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้.
 2.  เลือกที่   Settings.
 3. เลือกที่ Network.
 4. เลือกที่ Wi-Fi Direct.
 5. เลือกที่ Advanced settings.
 6. เลือกที่ Show Device List/Delete.


สำหรับทีวีอื่น ๆ

เมื่อมีหน้าจอแสตนด์บายสำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่มOPTIONS จากนั้นเลือกที่Show Device List / Delete.

 • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์, ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออก, จากนั้น กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ. จากนั้น, เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน.
 • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS ในรายการนั้น, เลือกที่ Delete All, จากนั้น Yes ในหน้าจอยืนยัน.

หมายเหตุ: ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้.
รูปภาพประกอบ (ตรวจเช็คดูไอคอน): อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่
รูปภาพประกอบ (ไอคอนหน้าจอ): อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

 

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ, ให้อ้างอิงกับคู่มือของเครื่องนั้น ๆ.
ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ทำงาน ให้อ้างอิงกับหัวข้อต่อไปนี้: ฟังก์ชั่นการสะท้อนหน้าจอ (screen mirroring) ไม่ทำงาน


*Android และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.