หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/08/2018

วิธีการใช้การจำลองหน้าจอ (Screen mirroring).

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทีวีนี้สามารถจะเชื่อมต่อโดยตรงกับอุปกรณ์ที่ใช้งานการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast ได้โดยไม่ต้องใช้สายหรือเราท์เตอร์ไร้สาย (หรือ แอคเซสพอยต์).

การเชื่อมต่อจะต้องทำโดยการเลือกการจำลองหน้าจอบนทีวี และอุปกรณ์จ่ายสัญญาณ.

อ้างอิงถึงรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Certified Miracast ที่มีอยู่ใน  เว็บไซต์ Wi-Fi Alliance สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม.

หมายเหตุ:


ถ้าต้องการจะลงทะเบียนอุปกรณ์ของท่านกับทีวีนี้

หมายเหตุ: เมนูการใช้งาน จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง. คำสั่งด้านล่างนี้ใช้ เครื่อง W900A ซีรีย์ เป็นตัวอย่าง.

 1. กดที่ปุ่ม INPUT บนรีโมทของทีวี, เลือกที่ Screen mirroring โดยใช้ปุ่ม รูปภาพประกอบ / รูปภาพประกอบ, จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม Enter.

  * ทีวีจะเข้าสู่โหมดแสตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย.

  รูปภาพประกอบ

  หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอแสตนด์บายของการจำลองหน้าจอแสดงขึ้นมา, การเชื่อมต่อแบบไร้สายระหว่างทีวีและเราท์เตอร์ไร้สาย (แอคเซสพอยต์) จะถูกตัดการเชื่อมต่อออกไป.

 2. เชื่อมต่ออุปกรณ์โมบายที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอ เข้ากับทีวี. ตั้งค่าอุปกรณ์โมบายของท่านให้เชื่อมต่อเข้ากับทีวี.

คำสั่งด้านล่างนี้ใช้เครื่อง Xperia (Android 4.4 หรือที่ใหม่กว่า) เป็นตัวอย่าง.

 1. แตะที่ Settings.
 2. เลือกที่ Device connection หรือ Xperia Connectivity.
 3. เลือกที่ Screen mirroring.
 4. ในหน้าจอ Screen mirroring, แตะที่ Start.
 5. เลือกที่ OK.
 6. แตะที่ชื่อของทีวีของท่าน.

ท่านสามารถตรวจเช็คคำสั่งในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้.


ถ้าต้องการแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่/อุปกรณ์ที่ยกเลิกการลงทะเบียน

 • เมื่อหน้าจอแสตนด์บายสำหรับ Screen mirroring แสดงขึ้นมา, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS, จากนั้น ให้เลือกที่ Show Device List / Delete.
 • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์, ให้เลือกอุปกรณ์ในรายการที่จะลบออก, จากนั้น กดที่ปุ่ม รูปภาพประกอบ. จากนั้น, เลือกที่ Yes ในหน้าจอยืนยัน.
 • ถ้าต้องการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ทั้งหมด, ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS ในรายการนั้น, เลือกที่ Delete All, จากนั้น Yes ในหน้าจอยืนยัน.

ไอคอนทางด้านซ้ายของรายการจะแสดงดังต่อไปนี้.

รูปภาพประกอบ (ตรวจเช็คดูไอคอน): อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

รูปภาพประกอบ (ไอคอนที่แสดง): อุปกรณ์ี่ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอ(Screen mirroring)


ถ้าต้องการแสดงไดอะล็อกเมื่อพยายามจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับทีวี

 • เปิดฟังก์ชันนี้ สามารถจะหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการได้.
 • เมื่อหน้าจอแสตนด์บายสำหรับการจำลองหน้าจอ แสดงขึ้นมา, กดที่ปุ่ม OPTIONS , จากนั้นเลือกที่ Registration NotificationOn.
 • สังเกตว่าเมื่อท่านปฏิเสธการคำขอขึ้นทะเบียนจากอุปกรณ์, ท่านจะไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นได้ ยกเว้นท่านลบอุปกรณ์นั้นออกจากรายการอุปกรณ์ก่อน
 • เพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ปฏิเสธ, กดที่ปุ่ม OPTIONS , เลือกที่ Show Device List / Delete, จากนั้น ลบอุปกรณ์ที่ปฏิเสธนั้นออกไป. จากนั้น, ทำการเชื่อมต่อใหม่กับอุปกรณ์นั้น.

หมายเหตุ: อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อจะต้องเป็นไปตามต่อไปนี้:
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับการจำลองหน้าจอ (Screen mirroring): เชื่อมต่อที่ 2.4GHz (5GHz ไม่รองรับ).
 • อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Miracast: เชื่อมต่อที่ 2.4GHz (5GHz ไม่รองรับ).