หมายเลข ID หัวข้อ : 00134850 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/04/2020

วิธีการใช้การสะท้อนหน้าจอ (Screen​ mirroring)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ท่านสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือ ที่เข้ากันได้กับการสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) และ Miracast® เข้ากับทีวีของท่านได้โดยการใช้สายและ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หัวข้อนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนอุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวีของท่าน การแสดงรายการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ และการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้

  บันทึก:

  • เข้าไปที่ เว็บไซต์Wi-Fi Alliance® เพื่อดูว่า อุปกรณ์นั้นเป็นตัวที่ เข้ากันได้กับ Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ หรือไม่ เราไม่รับประกันว่าจะทำการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Miracast ได้ทั้งหมด
  • ทีวีบางตัวไม่รองรับย่านความถี่ขนาด 5GHz
  • อุปกรณ์ Apple® ไม่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
  • อุปกรณ์มือถือที่ไม่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring) สามารถที่จะใช้ ฟีเจอร์ Wi-Fi Direct® ทำการแชร์มีเดียได้
  • การรบกวนในสภาวะแวดล้อมอาจจะลดคุณภาพของวิดีโอลงไปได้

  การลงทะเบียนอุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวี

  1. บนตัวรีโมทคอนโทรลทีวีที่ให้มา กดที่ปุ่ม INPUT
  2. เลื่อนลงและเลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   • ทีวีจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์โมบาย

    ตัวอย่างของ หน้าจอสแตนบายด์ของ

    Android TV™


    รุ่นที่ไม่ใช่ Android TV
    รูปภาพประกอบ

  3. เชื่อมต่อ อุปกรณ์มือถือเข้ากับทีวีของท่าน

  ท่านสามารถตรวจเช็คคำแนะนำในรายละเอียดได้ในภาพยนตร์ต่อไปนี้

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube

  แสดงรายการของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  ชนิดทีวีของท่านจะเป็นตัวกำหนดขั้นตอนการแสดงรายการของ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

  • อุปกรณ์ Android TV™
   1. กดที่ปุ่ม โฮม (HOME)
   2. เลือกที่ การตั้งค่า (Settings)
   3. เลือกที่ เครือข่าย (Network)
   4. เลือกที่ Wi-Fi Direct
   5. เลือกที่ การตั้งค่า ขั้นสูง (Advanced)
   6. เลือกที่ แสดง/ลบ รายการอุปกรณ์ (Show device list/Delete)
  • ทีวีอื่น ๆ
   1. กดที่ปุ่ม อินพุต (INPUT)
   2. เลือกที่ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)
   3. เลือกที่ ตัวเลือก (OPTIONS)
   4. เลือกที่ แสดง /รายการอุปกรณ์

  บันทึก:

  • สำหรับอุปกรณ์มือถือ ให้ดูที่ไอคอน เช็คดู ที่เป็นตัวแสดงว่า อุปกรณ์มีการจับคู่ไว้แล้ว
  • ไอคอนหน้าจอ HDMI แสดงว่า อุปกรณ์นั้น เข้ากันได้กับ การสะท้อนหน้าจอ (Screen mirroring)

  การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการจับคู่ อุปกรณ์มือถือเดี่ยวหรือทั้งหมดจากหน้าจอ แสดง/ลบ รายการอุปกรณ์

  • การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์
   1. เลือกอุปกรณ์เพื่อทำการลบจากรายการ
   2. กดที่ปุ่ม เลือก (Enter) เลือก
   3. เลือกที่ ตกลง (Yes) เพื่อยืนยัน
  • การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ทั้งหมด
   1. กดที่ปุ่ม ตัวเลือก (OPTIONS)
   2. เลือกที่ ลบทั้งหมด (Delete All)
   3. เลือกที่ ตกลง (Yes) เพื่อยืนยัน

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง