หมายเลข ID หัวข้อ : 00138277 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/03/2019

จะใช้ Chromecast built-in (Google Cast) ใน Sony Android TV™ ได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำหรับใช้เป็นทางเลือกกับฟีเจอร์ Miracast หรือ Screen mirroring, เพลิดเพลินกับการฉายภาพรูปถ่าย วิดีโอและรายการทีวี เพลง และบริการสตรีมมิ่งอื่น ๆ ของท่าน โดยใช้อุปกรณ์โมบาย Android™ หรือ iOS Apple ของท่าน หรือใช้ เบราว์เซอร์ Google Chrome ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

รูปภาพประกอบ

หัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดและวิ ธีการใช้ฟีเจอร์ Chromecast built-in (Google Cast) โดยใช้เบราว์เซอร์ Google Chrome หรือใช้เว็บไซต์หรือแอปที่ทำงานกับ Chromecast(Google Cast)ได้.


หมายเหตุ: จะมีขั้นตอนการแก้ปัญหาเพิ่มเติมให้ ถ้าหากท่านพบกับอาการเหล่านี้เมื่อใช้ฟีเจอร์ Chromecast built-in:

Android TV ไม่ได้รับการตรวจพบเป็นอุปกรณ์ Chromecast built-in. ไอคอน Cast ไม่มีแสดงในอุปกรณ์โมบาย, หรือแมัจะมีแสดงแต่่ Cast ก็ไม่ทำงาน.

ถ้าหากฟังก์ชัน Chromecast built-in ของ Android TV ไม่ทำงานหลังจากการแก้ปัญหาข้างต้น ให้ตรวจเช็คการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าแอป Google Cast Receiver หรือ Chromecast built-in ไม่ได้ถูกปิดการทำงานไว้ใน Android TV.

  1. กดที่ปุ่ม HOME บนรีโมทคอนโทรล.
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
  4. ใน Apps, ให้เลือกไปที่ System app.
  5. ใน System app, เลือกที่Google Cast Receiver หรือ Chromecast built-in.
  6. ตั้งค่าไปเป็น Enable.

*Google, Android, Android TV, Chromecast built-in และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.