หมายเลข ID หัวข้อ : 00224292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้หลังการเปิดทีวี/รายชื่อของเครือข่าย(SSID) ไม่แสดงออกมา

  ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขโดย การอัปเดตซอฟต์แวร์. สำหรับวิธีการอัปเดตให้อ้างอิงกับ : ฉันจะทำการอัปเดต เฟิร์มแวร์/ซอฟต์แวร์ สำหรับ Android TV™ ของฉันได้อย่างไร?

  ถ้าหากท่านไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ ให้ีทำการรีสตาร์ททีวีใหม่
  จะทำการรีสตาร์ท(รีเซ็ต) Android TV ได้อย่างไร ?

  ปัญหานี้อาจจะเกิดซ้ำกันได้ ถ้าหากทีวีมีการปิดไปและการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi‑Fi มีการหลุดไป
  ในกรณีเช่นนี้ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

  • ถ้าหากฟีเจอร์ประหยัดพลังงานของเราท์เตอร์ไปตัดสัญญาณ Wi-Fi เป็นระยะ ๆ ให้ปิดฟีเจอร์นี้ลงไป
  •  ถ้าหากท่านปิดเราท์เตอร์ด้วยตนเอง ให้ทำการเปิดไว้ตลอดเวลาแทนการปิด