หมายเลข ID หัวข้อ : 00256358 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/09/2021

การอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานสำหรับ Google TV™

  หน้านี้จะเป็นการอธิบายฟีเจอร์ต่าง ๆของการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง.
  หน้าและลิงค์นี้ทำขึ้นให้สอดคล้องตาม WCAG2.0
  เราสามารถตรวจสอบว่าเครื่องอ่านหน้าจอ NVDA จะทำให้ท่านอ่านหน้าและลิงก์นี้ได้

  อ้างอิงกับด้านล่างสำหรับรายการของคุณสมบัติอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน สำหรับ Google TV


  การช่วยเหลือในการมองเห็น (Vision Assist)

  การช่วยเหลือในการได้ยิน (Hearing Assist)

  การช่วยเหลือในการใช้งาน (Action Assist)

  ลิงก์การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง


  Google TV และ Android TV เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC