หมายเลข ID หัวข้อ : 00256350 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

วิธีการใช้คุณสมบัติ Talkback

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  คุณสมบัติ Talkback ทำงานด้วยการเปลี่ยนข้อมูลบนหน้าจอทีวีให้เป็นเสียง เช่นในหน้าจอรายการและ การตั้งค่า คุณสมบัติ TalkBack ยังจะอธิบายรายการที่ท่านเลือกไว้พร้อมกับรายละเอียดที่สามารถทำได้กับรายการนั้นด้วย เพื่อที่จะใช้ คุณสมบัติ Talkback นี้ จำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย

  หมายเหตุ:

  • คุณสมบัติ TalkBack มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ในตอนนี้ บางคุณสมบัติในทีวีอาจจะมีการทำงานที่ดีกว่าด้วย เครื่องอ่านหน้าจอ (Screen Reader)
  • เมื่อตั้งคุณสมบัติ TalkBack ให้ เปิด (On) ตัวเลือก แก้ไข (Edit) ใน การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) จะไม่สามารถใช้ได้
  • เฉพาะรุ่นที่รองรับ eARC เมื่อมีการเปิดใช้งาน คุณสมบัติ TalkBack  โหมด eARC จะถูก ปิด (Off)ไว้
  •  ฟังก์ชัน ปุ่มลัดอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน (Accessibility shortcut) สามารถจะสลับคุณสมบัติ TalkBack จากเปิดการทำงานไปเป็นปิดการทำงานได้

   การเปิดคุณสมบัติ Talkback จาก เมนูการตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)  

   การหยุด คุณสมบัติ Talkback จากเมนูการตั้งค่าเร็ว (Quick Settings) 

   การตั้งค่าระดับเสียงของ คุณสมบัติ Talkback ที่เกี่ยวข้องกับระดับเสียงหลัก 

  การเปลี่ยนอัตราความเร็วในการพูด