หมายเลข ID หัวข้อ : 00256338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ฟังก์ชันการขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความลำบากในการอ่านหน้าจอทีวี เนื่องจากตัวหนังสือมีขนาดเล็กเกินไปที่จะอ่านได้

  หมายเหตุ ฟังก์ชันที่คล้ายกันจะมีให้ใน อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ (Internet Browser)

  • ซูม - ขยาย (Zoom - Magnifies) จะไม่ขยายเฉพาะข้อความแต่จะขยายส่วนประกอบทั้งหมดในหน้าจอนั้นด้วย
  • ขนาดข้อความ (Text Size)- เลือกขนาดของข้อความที่ ปกติ (Normal) หรือ ใหญ่ (Large)

   การเปิดใช้งาน การขยายขนาดข้อความ (Text Magnification) 

   การเปลี่ยนสีของข้อความ 

   การเปลี่ยนระยะเวลาการแสดงของข้อความ