หมายเลข ID หัวข้อ : 00256354 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/09/2021

อะไรคือ ปุ่มลัดการอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน (Accessibility Shortcut) และมีวิธีการใช้งานอย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้ 

  ฟังก์ชัน ปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) จะมีวิธีการที่ทำให้ท่านสลับฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) ที่ท่านชอบได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น
  หมายเหตุ: ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut) นี้จะใช้ไม่ได้ในระหว่างการเซ็ตอัปขั้นแรก

  การเปิดฟังก์ชัน ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)

  การเปลี่ยนการกำหนดฟังก์ชัน ฟังก์ชันปุ่มลัดการช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility shortcut)  

  ปรับฟังก์ชัน ปุ่มลัดอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน (Accessibility shortcut) ไปที่ เปิด (ON) หรือ ปิด (OFF)