หมายเลข ID หัวข้อ : 00262012 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2021

วิธีการเซ็ตอัปฟังก์ชั่นแจ้งเตือน (Reminder) (รับการแจ้งเตือนรายการทีวีที่ท่านชอบ)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับ ผลิตภัณฑ์ที่ระบุเท่านั้น ตรวจสอบที่ส่วนของ ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

  ฟังก์ชัน Reminder จะเป็นสิ่งให้ความมั่นใจว่าท่านจะไม่พลาดรายการทีวีที่ท่านชอบ ถึงแม้ท่านจะกำลังรับชมรายการทีวีอันอื่นอยู่ เครื่องจะสลับไปยังรายการทีวีที่เลือกไว้ให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ฟังก์ชัน Reminder ยังทำงานได้เมื่อทีวีอยู่ใน โหมดสแตนด์บาย และสามารถจะตั้งไว้ได้ถึง18 โปรแกรม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัปฟังก์ชั่น การแจ้งเตือน (Reminder) :

  การตั้งค่าฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน (Reminder)

  ยกเลิกฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน (Reminder)

  หมายเหตุ:

  • ตัวแจ้งเตือน (Reminder) และ ตั้งเวลาบันทึก (Timer REC) ไม่สามารถจะตั้งในโปรแกรมเดียวกันพร้อมกันได้
  • เมื่อเปิดทีวีด้วย ตัวแจ้งเตือน (Reminder), จะไม่มีการปิดเองโดยอัตโนมัติ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ยกเลิกรายการทีวีที่มีการตั้งไว้จาก รายการแจ้งเตือน (Reminder list) ก่อนที่ท่านจะออกไป หรือใช้ ฟังก์ชั่น ปิดทีวีเมื่อไม่ได้ใช้งาน (Idle TV power off)

   วิธีการเซ็ตอัปฟังก์ชั่น ปิดทีวีเมื่อไม่ได้ใช้งาน (Idle TV power off)

   1. บน รีโมทคอนโทรลทีวีกดที่ปุ่ม การตั้งค่าเร็ว (Quick Settings)
   2. เลือกไปที่ การตั้งค่า (Settings), จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
   3. กดที่ปุ่ม ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ระบบ (System) และจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
   4. กดที่ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ปิดเปิดเครื่องและพลังงาน (Power and energy) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
   5. กดที่ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ ปิดทีวีเมื่อไม่ได้ใช้งาน (Idle TV power off) จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter
   6. กดที่ ลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกเวลาที่ท่านเลือกจาก 1h, 2h, 4h, และ 24h จากนั้นกดที่ปุ่ม Enter