หมายเลข ID หัวข้อ : 00198595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2018

ฉันจะหาสเปคของทีวีได้อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

เลือกได้จากต่อไปนี้:


ข้อมูลพื้นฐานเช่น ขนาด น้ำหนัก และการสิ้นเปลืองกำลังงาน /
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพและเสียง

สำหรับสเปคพื้นฐานต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ Specifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา.


หมายเหตุ: หน้าสเปคต่าง ๆ อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน. ในกรณีเช่นนี้, ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง(Reference Guide) หรือ คำแนะนำในการใช้งาน(Operating Instructions) ที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป.

 

ชิ้นส่วนต่าง ๆ และการควบคุม/ การติดตั้งกับฝาผนัง

ท่านสามารถอ้างอิงกับคู่มืออ้างอิง(Reference Guide) หรือ คำแนะนำการใช้งาน(Operating Instructions) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

สำหรับข้อมูลพื้นฐาน ให้อ้างอิงกับSpecifications ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

 

หมายเหตุ: หน้า Specifications อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน.

นอกจากนี้, เราได้จัดเตรียม คำถามและคำตอบ บางส่วนเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้. สำหรับตัวอย่าง, ท่านสามารถตรวจเช็คดูการใช้งานร่วมกันได้ของ USB HDD กับ Sony TV ในหัวข้อด้านล่างนี้.
USB HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ)ชนิดใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Sony Android TV?

 

ซอฟต์แวร์ หรือแอปต่าง ๆ

 • ซอฟต์แวร์ (สำหรับ Android TV เท่านั้น)
  ท่านสามารถตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS ของทีวีของท่านได้ในเมนู HOME.
  สำหรับวิธีการตรวจเช็คเวอร์ชันของ OS, ให้อ้างอิงกับ:
  Android™ OS เวอร์ชันอะไรบ้างที่ ใช้ใน Android TV?
   
 • แอปต่าง ๆ

  สำหรับ Android TV
  • การตรวจเช็คดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
   ท่านสามารถตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆ ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้(รวมทั้งที่ติดตั้งมาจากโรงงาน) ในทีวีของท่านได้ โดยใช้เมนู HOME.
   1. กดที่ปุ่ม HOME บนตัวรีโมทคอนโทรล.
   2. เลือกที่  Settings.
   3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
   4. ตรวจเช็คดู Downloaded apps หรือ System apps.
  • การตรวจเช็คดูแอปต่าง ๆที่มีให้สำหรับทำการติดตั้ง
   ท่านสามารถตรวจเช็คดูได้ว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถติดตั้งได้ใน Android TV จาก Google Play Store.
   มีสองวิธีการที่จะทำการตรวจเช็คดูว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถจะติดตั้งใน ทีวีของท่านได้.
   • การตรวจเช็คในเมนู HOME ของทีวี
   • การตรวจเช็คโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทบเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ:
มีแอปอะไรให้ติดตั้งได้บ้างใน Android TV ของฉัน?

 

สำหรับทีวีที่นอกเหนือจาก Android TV
ท่านสามารถตรวจเช็คแอปทั้งหมดในทีวีของท่านได้ในเมนู HOME ในทีวีของท่าน
สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้อ้างอิงกับ:
การตรวจเช็คดูแอปต่างๆทั้งหมดในทีวีนั้น (สำหรับนอกเหนือจาก Android TV) 

 

การเปรียบเทียบสเปคต่าง ๆ ระหว่างรุ่นต่าง ๆ

เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถจะช่วยท่านทำการเปรียบเทียบสเปคต่าง ๆ ระหว่างเครื่องรุ่นล่าสุดได้. สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง.
http://www.sony-asia.com/electronics/support/articles/00187247

 

ฟีเจอร์หลัก/ ราคา และสถานที่จะหาซื้อได้

ให้อ้างอิงกับ ผลิตภัณฑ์เด่น(Product Highlights) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน.

หมายเหตุ: หน้า ผลิตภัณฑ์เด่น(Product Highlights) อาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน.

 


*Google, Android, Android TV และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.