หมายเลข ID หัวข้อ : 00198595 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/05/2022

ฉันจะหาข้อมูลจำเพาะสำหรับทีวีนี้ได้อย่างไร?

วิธีการหาข้อมูลพื้นฐานของทีวีเช่น ขนาด น้ำหนัก ช่องเสียบ การติดตั้งผนัง ฯลฯ

  ท่านกำลังหาข้อมูลแบบใดอยู่? เลือกได้จากต่อไปนี้


  สารบัญ


  ก่อนที่ท่านจะเริ่ม

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเข้าไปที่หน้าสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีวีของท่าน เพื่อหาข้อมูลจำเพาะและข้อมูลเฉพาะรุ่นอื่น ๆ:

  1. ต้องมั่นใจว่าท่านทราบชื่อรุ่นเครื่องของท่าน

  ถ้าหากท่านไม่มั่นใจ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ วิธีการหาชื่อรุ่น หมายเลขซีเรียล และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบสำหรับ BRAVIA TV

  2. ค้นหาชื่อรุ่นเครื่องในเว็บไซต์สนับสนุน

  พิมพ์ชื่อรุ่นทีวีของท่านเข้าไปในแถบค้นหาใน เว็บไซต์สนับสนุน Sony ชื่อเต็มของของเครื่องจะมีแสดงออกมาโดยอัตโนมัติในเมนูแนะนำแบบอัตโนมัติ เมื่อท่านเริ่มทำการพิมพ์เข้าไป คลิกที่ชื่อรุ่นเพื่อไปที่หน้าของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง หรือคลิกที่ปุ่ม ค้นหา(Search) เพื่อหาตัวที่ตรงมากที่สุด และเลือกที่รุ่นเครื่อง TV

  3. ไปที่หน้ารุ่นของทีวีของท่าน

  เมื่อท่านอยู่ที่หน้าผลิตภัณฑ์ทีวีนั้น ท่านสามารถจะดูข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรุ่นเครื่อง TV ของท่านได้

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ โดยการพิมพ์คำหลักเช่น “ภาพ” หรือ “เสียง” ในกล่องค้นหา ท่านสามารถหาหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน

  ข้อมูลจำเพาะ

  ข้อมูลพื้นฐานเช่นขนาด น้ำหนัก และการสิ้นเปลืองกำลังงาน / ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพและเสียง

  สำหรับข้อมูลจำเพาะพื้นฐานต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของเรา

  หมายเหตุ: หน้าข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน ในกรณีเช่นนี้ ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) หรือ คำแนะนำในการใช้งาน (Operating Instructions) ที่อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป

  ชิ้นส่วนและรีโมทคอนโทรล / ติดตั้งผนัง

  สำหรับข้อมูลทั่วไปของการติดตั้งผนัง ชิ้นส่วนและรีโมทคอนโทรล ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) หรือ คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน ท่านสามารถอ้างอิงกับคู่มือ ขายึดติดตั้งผนัง (Wall-Mount Bracket) สำหรับคำแนะนำการติดตั้งที่ละเอียด ถ้าหากท่านใช้ขายึดติดตั้งผนังที่เข้ากันได้กับของ Sony

  ถ้าต้องการดูความเข้ากันได้ของขายึดติดตั้งผนังและระยะวัดรูของสกรู ให้อ้างอิงกับ หัวข้อ การติดตั้งผนัง - ขายึดติดตั้งผนังที่เข้ากันได้และการวัดระยะสกรูสำหรับ BRAVIA TV


  ผังแสดงการเชื่อมต่อหรือ ช่องเสียบสำหรับการเชื่อมต่อ

  อ้างอิงกับคู่มือ (คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน (Startup Guide) คู่มืออ้างอิง (Reference Guide) คู่มือการใช้งาน (Operating Instructions) หรือ i-Manual) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หมายเหตุ: ซึ่งคู่มือจะมีผังการเชื่อมต่อหรือ ช่องเสียบการเชื่อมต่อ แล้วแต่รุ่นนั้น ๆ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่าง

  • สำหรับ Android TV™ หรือ Google TV™ รุ่นที่ออกในและหลังปี 2563 : ให้อ้างอิงกับ คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน (Startup Guide)
  • สำหรับ Android TV รุ่นที่ออกในและก่อนปี 2562: ให้อ้างอิงกับ คู่มืออ้างอิง (Reference Guide).

  ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ

  สำหรับข้อมูลพื้นฐาน ให้อ้างอิงกับ ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หมายเหตุ: หน้า ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) อาจจะไม่มีให้ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน

  นอกจากนี้ เราได้จัดเตรียม คำถามและคำตอบ บางส่วนเกี่ยวกับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ ตัวอย่างท่านสามารถจะตรวจดูการ เข้ากันได้ของ USB HDD กับทีวี Sony ได้ในหัวข้อด้านล่าง
  USB HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) แบบอะไรที่เข้ากันได้กับ Sony Android TV™ หรือ Google TV™?

  ซอฟต์แวร์ หรือแอปต่าง ๆ

  • ซอฟต์แวร์เฉพาะทีวี (สำหรับ Android™)

  ท่านสามารถตรวจดูเวอร์ชัน OS ของทีวีของท่านในเมนู โฮม (HOME) สำหรับวิธีการตรวจดูเวอร์ชันของ OS ให้อ้างอิงกับหัวข้อ เวอร์ชันอะไรของ Android OS ที่ Android TV/Google TV ใช้?

  • แอป (Apps)
   สำหรับ Android TV และ Google TV

   • การตรวจดูแอปที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด
    ท่านสามารถตรวจดูแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้ (รวมถึงที่ติดตั้งมาให้จากโรงงาน) บนทีวีของท่านโดยใช้เมนู โฮม (HOME)
    1. เปิดหน้าจอ การตั้งค่า (Settings) ขึ้นมา วิธีการเข้าใช้งาน การตั้งค่า (Settings)
    2. ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับเมนูตัวเลือกในทีวีของท่าน:
     • เลือกที่ แอป (Apps) — เลือกที่ ดูแอปทั้งหมด (See all apps) (Android 9.0 หรือที่ใหม่กว่า)
     • เลือกที่ แอป (Apps) — ตรวจดู แอปที่ดาวน์โหลดมา (Downloaded apps) หรือ แอประบบ (System apps) (Android 8.0 หรือก่อนหน้า)
   • การตรวจดูแอปที่มีให้ติดตั้งได้
    ท่านสามารถตรวจเช็คดูได้ว่ามีแอปต่าง ๆ อะไรบ้างที่สามารถติดตั้งใน Android TV ได้จาก Google Play Store มีสองวิธีการที่จะทำการตรวจเช็คดูว่ามีแอปอะไรบ้างที่สามารถจะติดตั้งในทีวีของท่านได้
    • การตรวจเช็คในเมนู โฮม (HOME) ของทีวี
    • การตรวจเช็คโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแทบเล็ต หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ มีแอปอะไรให้บ้างใน Android TV ของฉัน?

  สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV

  ท่านสามารถตรวจดูแอปทั้งหมดบนทีวีของท่านได้ในเมนู โฮม (HOME) สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ การตรวจดูแอปทั้งหมดในทีวี (สำหรับทีวีอื่นที่ไม่ใช่ Android TV)

  การเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ ระหว่างรุ่นต่าง ๆ

  เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ของ Sony สามารถจะช่วยท่านทำการเปรียบเทียบข้อมูลจำเพาะต่าง ๆ ระหว่างเครื่องรุ่นล่าสุดได้ สำหรับรายต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับหัวข้อด้านล่าง

  ฉันจะเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ Sony ได้อย่างไร ?

  คุณสมบัติหลัก/ ราคา และสถานที่จะหาซื้อได้

  ให้อ้างอิงกับ ผลิตภัณฑ์เด่น (Product Highlights) ในหน้าผลิตภัณฑ์ของท่าน

  หมายเหตุ: หน้า ผลิตภัณฑ์เด่น (Product Highlights) อาจจะไม่มีให้ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน