หมายเลข ID หัวข้อ : 00239499 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/12/2020

หลังการเชื่อมต่อหรือตัดการเชื่อมต่อ หูฟังแบบใช้สาย เสียงของทีวีไม่มีออกมาที่อุปกรณ์ Bluetooth

  เพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ ให้ทำตามหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการเชื่อมต่อ Bluetooth ปรับปรุงเสียงใหม่

  • ใน อุปกรณ์ Bluetooth ตัดการเชื่อมต่อและทำการเชื่อมต่อกับทีวีใหม่

  • ใน การตั้งค่าของ Bluetooth ของเมนูทีวี ตัดการเชื่อมต่อและจากนั้นทำการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth ใหม่
   หมายเหตุ:ขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้ท่านเชื่อมต่อ Bluetooth กับทีวีใหม่ โดยไม่ต้องทำการยกเลิกการจับคู่จากอุปกรณ์ Bluetooth

   1. กดที่ปุ่มHOMEบนตัวรีโมทคอนโทรล
   2. เลือกที่รูปภาพ การตั้งค่า Settings
   3. เลือกที่  Remotes & AccessoriesBluetooth settings — ชื่ออุปกรณ์ Bluetooth — Disconnect
   4. จากนั้น เลือกชื่ออุปกรณ์ Bluetooth — Connect