หมายเลข ID หัวข้อ : 00194160 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/04/2018

ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับเครื่อง Walkman.

  หน้านี้จะแนะนำลิงค์ที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่องเล่น Sony Walkman.

  คลิกบนไอคอน/หัวข้อ เพื่อดูลิงค์ของอันนั้น.

  หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ของเครื่องรุ่นนั้น ข้อมูลบางอันที่แสดงไว้ด้านล่างอาจจะไม่มีให้. กรุณาอ้างอิงกับรายละเอียดสเปคต่าง ๆ ของเครื่อง.

  วิธีการหารายละเอียดสเปคของ ผลิตภัณฑ์ของ Sony .


  หน้านี้จะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่อง Sony Walkman.

  คลิกที่ไอคอน/หัวข้อ เพื่อดู หัวข้อความช่วยเหลือต่าง ๆ .

  รูปภาพประกอบ
  เฟิร์มแวร์
  แบตเตอรี่
  แบตเตอรี่
  Bluetooth
  Bluetooth

  การโอนถ่าย
  การโอนถ่ายคอนเทนท์

  ความเข้ากันได้
  ความเข้ากันได้
  Water_Damage
  ความเสียหายจากน้ำ
  Hi-res
  Hi-Res
  Micro SD
  Micro SD
  อื่นๆ
  อื่นๆ

   


  รูปภาพประกอบการอัปเดตเฟิร์มแวร์


  รูปภาพประกอบแบตเตอรี่  รูปภาพประกอบBluetooth


  การโอนถ่ายการโอนถ่ายเพลงโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์


  ความเข้ากันได้การใช้งานด้วยกันได้กับ Windows10


  น้ำความเสียหายจากน้ำ


  Hi-res High-Resolution


  รูปภาพประกอบการ์ด microSD


  รูปภาพประกอบอื่นๆ