หมายเลข ID หัวข้อ : 00198297 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021พิมพ์

ท่านจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องได้อย่างไร ?

  เนื่องจาก ต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคในการเปลี่ยนแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ในตัวเครื่อง, ลูกค้าจะไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง. ท่านจะต้องทำการถอดประกอบตัวเครื่องเล่นเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวเครื่อง. นอกจากนี้, อุปกรณ์นี้ทำงานได้เฉพาะกับแบตเตอรี่ในตัวเครื่องแบบชาร์จไฟได้ ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน, แบตเตอรี่อื่นที่มีจำหน่ายทั่วไปไม่สามารถใช้ได้.

  หมายเหตุ:

  • สมรรถนะของแบตเตอรี่ในตัว จะลดลงไปตามจำนวนครั้งของการคายประจุ, ช่วงระยะเวลาการใช้งาน, สภาวะแวดล้อมของการใช้งาน, ที่จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงไป. เมื่อเวลาการใช้งานได้ของแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มแล้ว ลดลงไปครึ่งหนึ่งของที่ทำได้ในตอนเริ่มต้น แบตเตอรี่นั้นก็ควรจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่.
  • แบตเตอรี่ในตัวของเครื่อง Walkman นี้สามารถจะชาร์จไฟได้ประมาณ 500 ครั้ง. ถ้าอายุของแบตเตอรี่ใช้งานได้สั้น ให้อ้างอิงกับคำถามและคำตอบต่อไปนี้.
   อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้น ถึงแม้ว่าเครื่องเล่น Walkman นั้นจะมีการชาร์จไฟมาเต็มแล้วก็ตาม.

  เพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง, จำเป็นต้องขอรับการบริการตรวจซ๋อม. ขึ้นกับรุ่นเครื่องของท่าน การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวอาจจะทำไม่ได้, กรุณาตรวจเช็คกับศูนย์บริการของ Sony สำหรับทางเลือกในการบริการของท่าน.