หมายเลข ID หัวข้อ : 00277664 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/04/2022

ฉันจะสามารถเล่นเสียงในรูปแบบข้อมูลความละเอียดสูง (High-Resolution) กับ Walkman ได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  • NW-WM1AM2 และ NW-WM1ZM2: Walkman เหล่านี้รองรับการเล่น ความละเอียดสูง (High-Resolution) ได้ในการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่รองรับ LDAC ถ้าต้องการเล่นเสียงในรูปแบบข้อมูล ความละเอียดสูง (High-Resolution) ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ LDAC ได้เข้ากับ Walkman ทาง Bluetooth
  • NW-A100 และ NW-ZX500 ซีรีส์: Walkman เหล่านี้ไม่รองรับเสียง ความละเอียดสูง (High-Resolution) ในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ถ้าต้องการเล่นเสียงในรูปแบบข้อมูล ความละเอียดสูง (High-Resolution) ท่านจะต้องอัปเดต Walkman ไปเป็น Version 2.0.0 (หรือที่ใหม่กว่า) และใช้การตั้งค่าและการเชื่อมต่อต่อไปนี้:
   • เปิดเมนู การตั้งค่า (Settings) เลือกที่ เสียง (Sound) และตั้ง การสตรีมมิ่งความละเอียดสูง (High-Res streaming) ไปเป็น เปิด (ON)
   • ใช้หูฟังหรือลำโพงที่รองรับ ความละเอียดสูง (High-Resolution) และใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายกับ Walkman