หมายเลข ID หัวข้อ : 00224305 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/03/2019

ฉันจะสามารถใช้เครื่อง Walkman ของฉันในระหว่างที่ชาร์จไฟอยู่ได้หรือไม่ ?

  ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการชาร์จไฟ ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • ถ้าหากท่านใช้ตัว AC adapter (มีแยกจำหน่ายให้ต่างหาก) ในการชาร์จไฟ

   ท่านจะสามารถใช้เครื่อง Walkman ของท่านได้ ในระหว่างที่กำลังทำการชาร์จไฟอยู่
   เชื่อมต่อผ่านทาง AC adapter

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านใช้งาน(เล่นเพลง ฯลฯ) เครื่อง Walkman ของท่านในระหว่างที่ชาร์จไฟ อุณหภูมิของเครื่อง Walkman ของท่านอาจจะสูงกว่าตอนที่ท่านชาร์จไฟอย่างเดียว

   • ในระหว่างการชาร์จไฟ, กำลังไฟฟ้าจะถูกแบ่่งจากแบตเตอรี่เพื่อไปเล่นเครื่อง Walkman. ตัว AC adapter จะทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ต่อไป ดังนั้น, การเล่นเพลงในระหว่างการชาร์จไฟ ไม่ได้ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพลงไปอีก.
  • ถ้าหากท่านเชื่อมต่อเครื่องเล่นเข้ากับเครื่องพีซี ผ่านทางสาย USB ที่จัดมาให้เพื่อทำการชาร์จไฟ

   ท่านไม่สามารถใช้เครื่อง Walkman ของท่านได้ในระหว่างทำการชาร์จไฟ
   เชื่อมต่อผ่านทางสาย USB ที่จัดมาให้

  • หมายเหตุ: เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี, [Connected USB] จะแสดงขึ้นมา และท่านจะไม่สามารถใช้งานเครื่อง Walkman ของท่านได้