หมายเลข ID หัวข้อ : 00197718 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/01/2021พิมพ์

วิธีการแก้ปัญหาเครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาหรือทำงานไม่ถูกต้อง

  ทำตามขั้นตอน การแก้ปัญหาเหล่านี้ถ้าหาก เครื่องเล่น Walkman® มีปัญหาใด ๆ ต่อไปนี้:

  • เครื่องเล่น Walkman ไม่เปิดขึ้นมาเมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ แม้จะทำการชาร์จไฟไว้เต็มแล้วก็ตาม
  • เครื่องเล่น Walkman ไม่ทำงานตามปกติ
  • หน้าจอของ เครื่องเล่น Walkman® ว่างเปล่า
  • เครื่องเล่น Walkman®ไม่ปิดลงไป

  การแก้ปัญหา

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องเล่น Walkman® ได้มีการเปิดไว้แล้ว

   หมายเหตุ:  ถ้าไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง เครื่อง Walkman จะปิดลงไปโดย อัตโนมัติ เมื่อท่านเปิดเครื่อง Walkman ขึ้นมาอีกครั้ง จะต้องใช้เวลาชั่วครู่ก่อนที่เครื่องจะเปิดขึ้นมา

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฟังก์ชัน HOLD ไม่ได้เปิดการทำงานอยู่

   ถ้าสวิตช์ HOLD ตั้งไว้ที่ตำแหน่ง HOLD ให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่งตรงกันข้าม
   หมายเหตุ:  ถ้า เครื่องเล่น Walkman® ของท่านไม่มีสวิตช์ HOLD ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3

  3. รีเซ็ตหรือรีสตาร์ท เครื่องเล่น Walkman® ของท่านใหม่

   ข้อสำคัญ:

   • ขั้นตอนในการรีเซ็ต หรือรีสตาร์ท จะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่อง ตรวจดูล่วงหน้าว่าเครื่องรุ่นของท่านมี ปุ่มรีเซ็ท หรือ รีสตาร์ทหรือไม่
   • ข้อมูลที่หรือ การตั้งค่าที่ จัดเก็บไว้จะไม่ถูกลบออกไปเมื่อทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทเครื่อง แต่ต้องมั่นใจว่าได้ทำการหยุดการเล่นเพลงหรือวิดีโอของท่านไปแล้วก่อนการเริ่มทำขบวนการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ท

   สำหรับรุ่นที่มีปุ่ม RESET หรือ RESTART :

   สำหรับรุ่นที่ไม่มีปุ่ม RESET หรือ RESTART :

  4. อัปเดต ซอฟต์แวร์ เครื่องเล่น Walkman® ของท่านให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

   ถ้าต้องการ อัปเดต เครื่องเล่น Walkman® ให้เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Sonyค้นหา เครื่องเล่น Walkman® ของท่านโดยการใส่หมายเลขรุ่นเข้าไป

  5. การชาร์จไฟให้กับ เครื่องเล่น Walkman®

   ถ้าหากเครื่องเล่นไม่เปิดขึ้นมา หลังทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ท ให้ทำ การชาร์จไฟเครื่อง Walkman ของท่านโดยใช้สาย USB ที่ให้มาอย่างน้อย 30 นาที และลองทำการรีเซ็ตหรือรีสตาร์ทใหม่อีกครั้ง
   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านทำ การชาร์จไฟให้กับเครื่อง Walkman ที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เครื่อง คอมพิวเตอร์ของท่านอาจจะไม่รองรับ หรือเครื่อง Walkman อาจจะไม่ตอบสนอง
   • ถ้าเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟให้แบตเตอรี่ได้ ให้อ้างอิงกับหัวข้อ แบตเตอรี่ของเครื่อง Walkman ไม่สามารถชาร์จไฟได้

   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ตัวเครื่องนั้นอาจจะต้องได้รับ การตรวจซ่อมแล้ว