หมายเลข ID หัวข้อ : 00161482 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/11/2016

วิธีการป้องกันเครื่อง Walkman จากความเสียหายจากน้ำที่แตกต่างกันออกไป.

  ความเสียหายที่เกิดโดยการสัมผัสกับของเหลวที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่สูง. นอกจากนี้, ยังมีอีกหลายกรณี ที่ข้อมูลสำคัญไม่สามารถจะกู้คืนได้และสูญหายไป. ต่อไปนี้เป็นบางตัวอย่างของปัญหาที่คาดการณ์ไว้ และวิธีการจัดการ.

  prevent your Walkman from liquids

  ความเสียหายจากน้ำ อาจจะเกิดโดยสาเหตุต่อไปนี้.

  1. หยดน้ำ
   • น้ำฝนเข้าไปในเครื่อง Walkman เมื่อใช้ในขณะที่ฝนตก
   • การใช้งานเครื่อง Walkman หลังจากที่ล้างมือโดยไม่ทำให้แห้งก่อน
  2. การจุ่มเข้าไปในน้ำ
   • การกระเด็นของเครื่องดื่ม
   • การทำเครื่อง Walkman หล่นลงไปในอ่างล้างหน้า, อ่างอาบน้ำ, โถส้วม, แท้งค์น้ำ, ฯลฯ.
   • การปล่อยให้เครื่อง Walkman ไว้ในกระเป๋าผ้าและใส่เข้าไปซักในเครื่องซักผ้า
  3. การรวมตัวเป็นหยดน้ำ
   • การเคลื่อนที่จากสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็นไปสู่สภาวะแวดล้อมที่ร้อนจะทำให้เกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำได้.
   • การออกจากห้องที่มีการปรับอากาศที่หนาวเย็นไปยังภายนอกที่อากาศร้อนจะทำให้เกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำ.
   • การใส่เครื่องเล่นไว้ในกระเป๋าร่วมกับขวดน้ำพลาสติกที่เย็นจะทำให้เกิดการรวมตัวเป็นหยดน้ำในเครื่อง Walkman ได้.
   • การรวมตัวเป็นหยดน้ำในเครื่อง Walkman ที่เกิดจากผลของเหงื่อหรือความชื้น.

  ให้ศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ถึงวิธีการป้องกันเครื่อง Walkman ของคุณเสียหายที่เกิดจากการโดนของเหลว.

  1. ห้ามใช้เครื่อง Walkman ในขณะที่มือเปียก
  2. ในช่วงฤดูกาลที่เกิดเหงื่อได้ง่าย, นำตัวเครื่องเล่นออกห่างจากร่างกายของคุณ, เช่น การใส่เครื่องเล่นเข้าไปในกระเป๋าของคุณ
  3. อย่าปล่อยเครื่องเล่นของคุณในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องอาบน้ำเป็นเวลายาวนาน
  4. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง Walkman ในสถานที่จะเกิดการเปียกได้ง่าย เช่น ในห้องน้ำ
  5. ห้ามใส่เข้าไปในกระเป๋าของคุณพร้อมกับขวดน้ำพลาสติกที่เย็น

  เมื่อเครื่องเล่นของคุณเปียกน้ำให้ใช้ผ้าที่นุ่ม (เช่น ผ้าสำหรับเช็ดแว่นตา) ทำการเช็ดพื้นผิวของเครื่องเล่นออกทันที.
  หมายเหตุ: น้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน), จะทำความเสียหายต่องานตกแต่งภายนอกของเครื่องเล่นของคุณได้, ดังนั้นอย่าใช้สิ่งเหล่านั้น.

  ถ้าหากไปโดนของเหลวอย่างมาก ก็อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้, ดังนั้น ให้หยุดการใช้งานเครื่องเล่นของคุณ ปิดเพาเวอร์ และถอดอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออกในทันที. แม้ว่า หยดน้ำจะได้รับการเช็ดออกสะอาดแล้ว น้ำบางส่วนอาจจะมีเล็ดลอดเข้าไปด้านในของเครื่องเล่นได้. กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบโดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้.

  หมายเหตุ:

  • บริเวณที่น้ำเข้าไปในเครื่องได้ง่าย
   น้ำเพียงจำนวนเล็กน้อยอาจจะสามารถเข้าไปในเครื่องเล่นของคุณได้ทางช่องว่างเล็ก ๆ. การโดนน้ำจำนวนน้อย ๆ บ่อยครั้งจากหยดน้ำหรือความชื้นด้านในของตัวเครื่องเล่น จะนำไปสู่การกัดกร่อนของชิ้นส่วนภายในเมื่อเวลาผ่านไปได้. ให้หลีกเลี่ยงการใช้หรือปล่อยเครื่องเล่นของคุณไว้ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันหรือสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้.
   gaps of the walkman
   [1] ช่องว่างระหว่างปุ่มต่าง ๆ
   [2] ช่องว่างภายนอก
   [3] ขั้วแจ็คต่อ WM-PORT

  • การกัดกร่อนในเครื่อง Walkman
   เมื่อมีความชื้นเข้าไปในตัวบอดี้เครื่อง Walkman ของคุณได้, อุปกรณ์ส่วนประกอบภายในอาจจะเกิดการกัดกร่อนขึ้นมา, หรือมีการลัดวงจรได้. นอกจากนี้, ขั้วต่อแจ็ค WM-PORT อาจจะเกิดการกัดกร่อนได้ด้วย, สนิมสีน้ำเงินอาจมีให้เห็นได้ดังภาพด้านล่าง. ในกรณีถ้าหากความชื้นมีตกค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่เป็นขั้วโลหะ, จะทำให้เกิดสนิมขึ้นมาและและสร้างความเสียหายกับเครื่องเล่นได้.
   Walkman corrosion

  • เพื่อป้องกันขั้วแจ็คต่อ WM-PORT ไม่ให้เปียกชื้น

   • ถ้าหากท่านใช้รุ่นที่มีฝาปิด WM-PORT, ให้ใช้ฝาปิดนั้นเนื่องจากจะช่วยป้องกันน้ำหรือสนิมไม่ให้เข้าไปได้. ให้อ้างอิงกับคู่มือถึงวิธีการติดตั้งฝาปิดนี้.
    WM-PORT cap
    [1] ฝาปิด WM-PORT
   • ให้ใช้ผ้านุ่มและแห้งเมื่อทำการขจัดผงฝุ่นที่อยู่ในขั้วแจ็ค WM-PORT ให้ออกไป. ถ้าคุณใช้ผ้าที่ชื้น หรือ เป่าผงฝุ่นด้วยลมจากปากของคุณ, ความชื้นจะเข้าไปเกาะและทำให้เกิดความเสียหายได้.
  • ความเสียหายจะเกิดจากความสกปรกที่อยู่ระหว่างตัวเคสกับตัวของเครื่องเล่น.
   ถ้าหากท่านใช้ตัวเคส, ขอแนะนำให้ถอดออกก่อนและทำความสะอาดเป็นประจำ. ผงฝุ่นที่อยู่ระหว่างตัวเคสกับตัวบอดี้ของเครื่องเล่นจะมีความชื้นหลงเหลืออยู่และก่อให้เกิดความเสียหายได้.