หมายเลข ID หัวข้อ : 00103937 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022พิมพ์

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สั้น ถึงแม้ว่าเครื่องเล่น Walkman นั้นจะมีการชาร์จไฟมาเต็มแล้วก็ตาม

ฉันจะสามารถทำให้ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้ยาวนานได้อย่างไร?

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ให้ลองวิธีการต่อไปนี้เพื่อขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ การใช้ฟังก์ชัน/การตั้งค่า ที่จะป้องกันการคายประจุของแบตเตอรี่ เฉพาะเมื่อท่านต้องการ จะช่วยให้ท่านยืดระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้

  หมายเหตุ:

  ตั้งค่าเพื่อให้ลดความสิ้นเปลืองในการใช้แบตเตอรี่

  • ตั้งค่าเวลาให้สั้นลงสำหรับ การตั้งเวลาปิดหน้าจอ (Screen Off Timer) เช่น 30 วินาที หรือ 15 วินาที จะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้
  • การตั้งค่าระดับความสว่างของหน้าจอไปเป็น 3 จะขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้ยาวนานขึ้นประมาณ 40% กว่าของระดับ 5
   รูปภาพแสดงการช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่โดยการตั้งค่าระดับความสว่างที่ต่ำลง
   • A: ระยะเวลาแบตเตอรี่ (Battery duration)
   • B: ระดับความสว่าง (Brightness level) 3
   • C: ระดับความสว่าง (Brightness level) 5
  • การตั้งค่าฟังก์ชันการยกเลิกเสียงรบกวนไปเป็น ปิด (Off) จะขยายระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 20 % ยาวนานกว่าการตั้งไว้ที่ เปิด (On)
  • การตั้งค่าของ Bluetooth ไปที่ เลือกการเชื่อมต่อที่เสถียรก่อน (Prioritize Connection) จะขยายเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ได้อีกประมาณ 25 % ของการตั้งไว้ที่ เลือกคุณภาพเสียงก่อน (Prioritize Sound Quality)

  ฟังก์ชัน/การตั้งค่า ที่สิ้นเปลืองพลังงานจำนวนมาก

  • การตั้งค่า ความเร็วการเล่น (Playback speed) (DPC) ไปที่ x2.0 จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เร็วขึ้นประมาณ 70 % กว่าการตั้งไว้ที่ ปิด (Off)
  • การใช้ฟังก์ชัน อิควอไลเซอร์ (Equalizer), VPT(Surround), DSEE(Sound Enhance), Clear Stereo และ Dynamic Normalizer จะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่เร็วกว่าประมาณ 50 % เมื่อเทียบกับตอนไม่ได้ใช้งานเหล่านี้
  • การเล่นไฟล์เพลงของแหล่งกำเนิดเพลงความคมชัดสูง (high-definition) เช่น ไฟล์เสียงความละเอียดสูง (High-Resolution Audio) จะสิ้นเปลืองกำลังงานมากกว่าการเล่นเพลงจากแหล่งกำเนิดที่เป็นมีความละเอียดต่ำ เช่น ไฟล์ MP3

  หมายเหตุ: เมื่อระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของที่ระบุในคู่มือที่ให้มา แม้ท่านจะพยายามใช้วิธีการข้างต้นแล้ว แสดงว่าแบตเตอรี่นั้นอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ ท่านไม่สามารถจะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเองได้ เนื่องจากเครื่อง Walkman นี้ต้องมีการถอดประกอบในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของท่าน การเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องอาจจะไม่สามารถทำได้ กรุณาตรวจเช็คกับศูนย์บริการของโซนี่ สำหรับตัวเลือกในการขอรับบริการของท่าน

  เกี่ยวกับอายุของแบตเตอรี่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น

  ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น ปฏิกิริยาทางเคมีจะอ่อนลง และพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะลดต่ำลง แบตเตอรี่ไม่สามารถทำการชาร์จไฟได้เต็มที่ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น ถึงแม้ว่าท่านจะชาร์จไฟแบตเตอรี่มาเต็มแล้วในสภาวะแวดล้อมที่อบอุ่นกว่าระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ก็จะสั้นลงได้เมื่อท่านใช้ในสภาวะแวดล้อมที่หนาวเย็น (ถ้าหากท่านกลับเข้าสู่สภาวะแวดล้อมที่อบอุ่น ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะกลับคืนสู่สภาวะปกติได้)

  อุณหภูมิ

  ฟังก์ชันที่จะลดความเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่

  เครื่อง Walkman บางรุ่นจะเข้ากันได้กับฟังก์ชัน โหมดแบตเตอรี่แคร์ (Battery care mode) โดยที่ โหมดแบตเตอรี่แคร์ (Battery care mode) นี้เป็นฟังก์ชันที่จะลดการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ โดยไม่ทำการชาร์จไฟเต็ม (100% ของการชาร์จไฟ) เมื่อเปิดการทำงานของฟังก์ชันนี้ การชาร์จไฟจะหยุดที่ประมาณ 90 % ของการชาร์จไฟเต็ม ในโหมด แบตเตอรี่แคร์ (Battery Care) แถบตัวแสดงแรกของแบตเตอรี่จะหายไปเร็วกว่าปกติ